Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computing applications II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-207-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych GF1A_K05 Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programami MathCAD lub SMath Studio, i inne dostępne w systemie MS Windows lub Unix, do wizualizacji i przetwarzania GF1A_U14 Test
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach MathCAD lub SMath Studio i inne w systemie MS Windows lub Unix GF1A_W10 Test,
Execution of exercises
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się programami MathCAD lub SMath Studio, i inne dostępne w systemie MS Windows lub Unix, do wizualizacji i przetwarzania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych w programach MathCAD lub SMath Studio i inne w systemie MS Windows lub Unix - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do wizualizacji,przetwarzania i interpretacji danych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Pakiet MathCad lub SMath Studio: tworzenie dokumentu naukowego, edycja dokumentu,
2. Pakiet MathCad lub SMath Studio: definiowanie zmiennych i funkcji, biblioteka standardowych funkcji,
3. Pakiet MathCad lub SMath Studio:grafika 2D, 3D,
4. Pakiet MathCad lub SMath Studio: zastosowanie jednostek fizycznych w obliczeniach,
5. Pakiet MathCad lub SMath Studio: techniki poprawnych obliczeń z elementami programowania.
6. Pakiet MathCad lub SMath Studio: elementy statystyki.
7. MathCad lub SMath Studio: podstawy obliczeń numerycznych i ich zastosowanie w rozwiązywaniu prostych problemów fizycznych i geofizycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń na podstawie zadań sprawdzających (krótkie sprawdziany) i obecności.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

W. Paleczek, MathCAD w algorytmach, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, 2005
M. Dobosz, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza danych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2001.
P. Krzyżanowski, Obliczenia inżynierskie i naukowe. Szybkie, skuteczne, efektowne. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2011
A. Brozi, Scilab w przykładach, Wyd. Nakom, Poznań, 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None