Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to astrophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-211-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie opisać zasadę działania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do badań kosmicznych GF1A_U04, GF1A_W08, GF1A_U05, GF1A_U08, GF1A_U06 Test,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi przedstawić miejsce Ziemi we wszechświecie oraz uzasadnić, że metody geofizyczne mogą być stosowane do poznawania geologii innych planet. Ponadto rozumie procesy prowadzące do tworzenia pierwiastków chemicznych GF1A_K07, GF1A_W12, GF1A_K04, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_U09, GF1A_U03 Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych GF1A_U01, GF1A_W01, GF1A_U14, GF1A_U09, GF1A_U02 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów związanych z powstawaniem pierwiastków i związków chemicznych we wszechświecie GF1A_U22, GF1A_W02, GF1A_K01, GF1A_U09 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane do badań kosmosu i układu słonecznego GF1A_W04, GF1A_U05, GF1A_U09, GF1A_U06 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł polskich i anglojęzycznych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie opisać zasadę działania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych do badań kosmicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przedstawić miejsce Ziemi we wszechświecie oraz uzasadnić, że metody geofizyczne mogą być stosowane do poznawania geologii innych planet. Ponadto rozumie procesy prowadzące do tworzenia pierwiastków chemicznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów związanych z powstawaniem pierwiastków i związków chemicznych we wszechświecie - - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane do badań kosmosu i układu słonecznego - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Podstawowe teorie kosmologiczne powstania wszechświata i jego ewolucji
2. Powstawanie oraz ewolucja gwiazd i galaktyk
3. Pierwiastki, związki chemiczne – ich powszechność w kosmosie
4. Powstanie i ewolucja układu słonecznego
5. Metody badań kosmosu i układu słonecznego
6. Słońce – budowa, procesy fizyczne wewnątrz Słońca, wpływ na Ziemię
7. Wenus i Mars sąsiedzi Ziemi – budowa geologiczna i warunki fizyczne
8. Ziemia i Księżyc – powstanie i ewolucja
9. Planety olbrzymy i ich księżyce
10. Komety, asteroidy i meteory

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny ze sprawdzianów 90%, obecność na zajęciach 10%

Prerequisites and additional requirements:

Student zna podstawowe zależności matematyczne, posiada podstawową wiedzę z zakresu fizyki dla studentów kierunków inżynierskich, odbył zajęcia w studenckiej pracowni fizycznej, ma ugruntowane podstawy z zakresu chemii co najmniej na poziomie szkoły średniej, zna podstawy geologii, geografii i astronomii.

Recommended literature and teaching resources:

• Kubiak M.: Gwiazdy i materia międzygwiazdowa. Wydaw. Naukowe PWN, 1994
• Żbik M.: O budowie planet. Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1985
• Sokołowski L.: Elementy kosmologii dla nauczycieli, studentów i dociekliwych uczniów. Zamkor 2006
• Perkins D.: Particle astrophysics. Oxford University Press, 2003
• Lewis J.: Physics and chemistry of the solar system. Amsterdam : Elsevier Academic Press, 2004
• Milone E.: Solar system astrophysics : background science and the inner solar system. Springer, 2008.
• Tipler P., Llewellyn R.: Fizyka współczesna. Wydaw. Naukowe PWN, 2012
• Manecki A.: Meteoryty Oblicza gości z kosmosu. Bosz, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None