Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mathematics III
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-301-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr Czyżewska Katarzyna (kasia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Czyżewska Katarzyna (kasia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy w oparciu o literaturę oraz rozwiązywanie zadań GF1A_U22, GF1A_K07, GF1A_U03, GF1A_K01, GF1A_U09 Report
M_K002 Student potrafi w sposób jasny i zrozumiały zaprezentować i opracować sprawozdanie z zadanego problemu GF1A_U20, GF1A_K02, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K03 Report,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student umie stosować rachunek całkowy i szeregi do zagadnień fizycznych i nauk technicznych GF1A_U01, GF1A_W12, GF1A_U03, GF1A_W01 Examination,
Test
M_U002 Student potrafi wykorzystywać nowo poznane metody do opisu i analizy coraz trudniejszych problemów fizycznych i technicznych GF1A_W12, GF1A_U03, GF1A_U10, GF1A_U09 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej, teorii szeregów oraz rachunku macierzowego GF1A_W09, GF1A_W12, GF1A_W03, GF1A_W01 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy w oparciu o literaturę oraz rozwiązywanie zadań + + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi w sposób jasny i zrozumiały zaprezentować i opracować sprawozdanie z zadanego problemu + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie stosować rachunek całkowy i szeregi do zagadnień fizycznych i nauk technicznych + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystywać nowo poznane metody do opisu i analizy coraz trudniejszych problemów fizycznych i technicznych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej, teorii szeregów oraz rachunku macierzowego + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. elementy algebry liniowej

  odwzorowanie liniowe, forma kwadratowa, twierdzenie Sylvestera. Przestrzeń euklidesowa. Przestrzeń afiniczna. Elementy geometrii analitycznej: działania na wektorach w R2 i R3, iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany, płaszczyzna i prosta w R3.

 2. analiza spektralna

  zagadnienie własne operatora i macierzy, widmo, odprzestrzenie własne, zastosowania, podprzestrzenie niezmiennicze, postać Jordana macierzy

 3. funkcje wielu zmiennych

  dziedzina, wykres, granica, granice iterowane, ciągłość. Rachunek różniczkowy: pochodne cząstkowe, pochodne cząstkowe funkcji złożonej, różniczka i różniczkowalność, pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów, wzór Taylora, pochodna kierunkowa, gradient.
  Zastosowanie rachunku różniczkowego: ekstrema funkcji wielu zmiennych, ekstrema warunkowe, funkcja uwikłana

 4. całki z funkcji wielu zmiennych

  całki wielokrotne i iterowane, całki krzywoliniowe zorientowane i niezorientowane, całki powierzchniowe zorientowane i niezorientowane, twierdzenia całkowe Greena, Gaussa-Ostrogradskiego, Stokesa

Auditorium classes:

Elementy algebry liniowej: przestrzeń liniowa i Euklidesowa, baza przestrzeni liniowej, odwzorowanie liniowe, forma kwadratowa, twierdzenie Sylvestera. Elementy geometrii analitycznej: działania na wektorach w R2 i R3, iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany, płaszczyzna i prosta w R3. Analiza spektralna: zagadnienie własne operatora i macierzy, widmo, podprzestrzenie własne, zastosowania. Funkcje wielu zmiennych: dziedzina, wykres, granica, granice iterowane, ciągłość. Rachunek różniczkowy: pochodne cząstkowe, pochodne cząstkowe funkcji złożonej, różniczka i różniczkowalność, pochodne cząstkowe i różniczki wyższych rzędów, wzór Taylora, pochodna kierunkowa, gradient. Zastosowanie rachunku różniczkowego: ekstrema funkcji wielu zmiennych, ekstrema warunkowe, funkcja uwikłana
Rachunek całkowy: całka wielokrotna i iterowana, całki krzywoliniowe i powierzchniowe, twierdzenia całkowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 116 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia (oz) i egzaminu (oe): ok=(2*oz+3*oe)/5

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien biegle posługiwać się rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji jednej zmiennej, znać liczby zespolone i rachunek macierzowy

Recommended literature and teaching resources:

Tablice matematyczne i kalkulator, obsługa pakietu obliczeniowego: Mathematica, MatLab lub podobne
K.Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy
G.M.Fichtencholz, Rachunek różniczkowy i całkowy
F.Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy
D.A.McQuarrie, Matematyka dla przyrodników i inżynierów
Z.Furdzik, J.Maj-Kluskowa, A.Kulczycka, M.Sękowska, Nowoczesna matematyka dla inżynierów, cz.I Algebra
A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None