Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
C++ programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-310-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł (również sieci Internet) GF1A_U17, GF1A_K07, GF1A_U21, GF1A_K01, GF1A_K05, GF1A_U03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi opracować samodzielnie prosty program w języku C++, rozumie korzyści programowania do rozwiązywania zadań inżynierskich GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U01 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi samodzielnie wykonać aplikacje z użyciem klas z konstruktorami i destruktorami, obiektów, jest w stanie napisać prosta aplikację do zastosowań inżynierskich. GF1A_U15, GF1A_W11, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U20 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe instrukcje sterujące języka C++, potrafi opracować program z użyciem funkcji, rozumie przeciążanie funkcji. GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_U08, GF1A_U02, GF1A_U12, GF1A_W08 Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie uzupełnia wiedzę z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł (również sieci Internet) - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opracować samodzielnie prosty program w języku C++, rozumie korzyści programowania do rozwiązywania zadań inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie wykonać aplikacje z użyciem klas z konstruktorami i destruktorami, obiektów, jest w stanie napisać prosta aplikację do zastosowań inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe instrukcje sterujące języka C++, potrafi opracować program z użyciem funkcji, rozumie przeciążanie funkcji. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Zapoznanie się z kompilatorem gcc pracującym w środowisku systemu Unix, omówienie budowy elementarnego programu w języku C++, pojęcie zmiennych, deklaracja zmiennych, strumienie wejścia, wyjścia, podstawowe instrukcje sterujące (instrukcja warunkowa if, pętla for, pętla while, pętla do-while, instrukcja wariantowa switch, instrukcje continue, break), wskaźniki, referencje, tablice, dynamiczna deklaracja tablic, podstawowe algorytmy, struktury, funkcje, przeciążanie funkcji, klasy, obiekty, słowa kluczowe: public, private, protected, konstruktory i destruktory, funkcje udostępniające, przeciążanie konstruktorów i destruktorów, przeciążanie operatorów, dziedziczenie klas, operacje na plikach – zapis do pliku, odczyt z pliku (pliki tekstowe, pliki binarne). podstawy biblioteki STL, obsługa błędów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Completion of a project 60 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia, napisanie programu w języku C++

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość systemu Unix.

Recommended literature and teaching resources:

Stroustrup Bjarne, „Język C++”,
Grębosz Jerzy, „Symfonia C++”,
Kernighan Brian, Ritchie Dennis M., „Język ANSI C”,
Sieć Internet

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None