Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Signal theory
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-311-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową GF1A_K02 Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu teorii sygnałów GF1A_U06 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie GF1A_U03 Examination,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania sygnałów GF1A_W09, GF1A_W10 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania sygnałów GF1A_W09, GF1A_W10 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania i wizualizacji sygnałów GF1A_W11 Examination,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność zastosowania technik badawczych z zakresu teorii sygnałów + - - - - - - - - - -
M_U002 Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie metody matematyczne opisu i przetwarzania sygnałów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania sygnałów - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna narzędzia informatyczne do przetwarzania i wizualizacji sygnałów - - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcie sygnału i klasyfikacja sygnałów, pojęcie sygnału dyskretnego i jego reprezentacja, sygnały deterministyczne i ich parametry, sygnały stochastyczne i ich parametry, sygnały zespolone, korelacja, autokorelacja, splot,
2. Szereg Fouriera, ciągła transformata Fouriera, dyskretna transformata Fouriera i FFT,
3. Próbkowanie sygnałów i aliasing, twierdzenie o próbkowaniu,
4. Widmo sygnału dyskretnego, funkcje okien czasowych, analiza częstotliwościowa sygnałów,
5. Transformacja Z,
6. Układy LTI,
7. Transformacja Hilberta,
8. Filtry cyfrowe o skończonej odpowiedzi impulsowej, filtry cyfrowe o nieskończonej odpowiedzi impulsowej,
9. Dwuwymiarowa transformacja Fouriera

Laboratory classes:

1. Sygnały dyskretne w geofizyce.
2. Próbkowanie i problem aliasingu w danych pomiarowych.
3. Korelacja, autokorelacja i splot sygnałów.
4. Dyskretne przekształcenie Fouriera i szybkie przekształcenie Fouriera.
5. Analiza częstotliwościowa sygnałów.
6. Transformacja Laplace’a.
7. Transformacja Z.
8. Układy LTI.
9. Transformacja Hilberta.
10. Filtracja sygnałów w dziedzinie częstotliwości, prototypy filtrów.
11. Projektowanie i testowanie filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej.
12. Projektowanie i testowanie filtrów o nieskończonej odpowiedzi impulsowej.
13. Metody uśredniania sygnałów.
14. Decymacja.
15. Analiza kepstralna.
16. Analiza falkowa.
17. Reprezentacje danych cyfrowych w implementacji systemów przetwarzania.
18. Efekty kwantyzacji w zapisie cyfrowym sygnałów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 20 h
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 10 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z kolokwium i wykonanych ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Jerzy Szabatin, Podstawy teorii sygnałów
Tomasz P.Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Allan V. Oppenheim, Roland W. Schafer , Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Sanjit K. Mitra, James F. Kaiser, Digital Signal Processing
S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek, Matlab w zastosowaniach do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnałów
W. Paleczek, MathCAD w algorytmach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None