Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer-aided design (CAD)
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-312-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
mgr inż. Ćwiklik Michał (cwiklik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy GF1A_K01, GF1A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać projekty dwuwymiarowy oraz podstawowe projekty trójwymiarowe GF1A_U14, GF1A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb geofizyki i geologii GF1A_U14, GF1A_U12, GF1A_U09 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o podstawach projektowania CAD, zna zasady modelowania w płaskiego i przestrzennego oraz prezentacji wykonanego projektu, zna możliwości przekształcania obiektów GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać projekty dwuwymiarowy oraz podstawowe projekty trójwymiarowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb geofizyki i geologii - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę o podstawach projektowania CAD, zna zasady modelowania w płaskiego i przestrzennego oraz prezentacji wykonanego projektu, zna możliwości przekształcania obiektów - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Definicja systemów CAD/CAM/CAE,
Podstawy użytkowania programu Autocad,
Zmienne systemowe programu Autocad, przestrzenie modelu i wydruku, rzutnie
Sterowanie wyglądem rysunku, metody wyboru obiektów, zarządzanie warstwami
Obiekty dwuwymiarowe, właściwości obiektów
Funkcji sterujące napisami, tworzenie tabel
Rysowanie precyzyjne, , tworzenie i używanie bloków, wypełnianie i kreskowanie, regiony, wymiarowanie
Globalny i lokalny układ współrzędnych, oglądanie rysunku w przestrzeni,
Obiekty trójwymiarowe, modelowanie w przestrzeni, cieniowanie i metody renderingu
Modyfikacja obiektów płaskich i przestrzennych,
Operacje na mapach bitowych
Wybrane funkcje dodatku Express Tools, tworzenie wydruków

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium 70%, oceny z projektów 30%.
Konieczność pozytywnego zaliczenia wszystkich projektów i kolokwium.

Zaliczenie poprawkowe dotyczy tylko kolokwium – jeden dodatkowy termin.

Prerequisites and additional requirements:

Oddanie i pozytywne zaliczenie projektów

Recommended literature and teaching resources:

Autocad. Podręcznik użytkownika, Autodesk, Inc.
AutoCAD 2010PL – A.Pikoń, Helion, 2009.
AutoCAD 2005 i 2005 PL. Ćwiczenia praktyczne – Janusz Graf, Helion, 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Porzucek S., Łój M, 2006, Wykorzystanie triangulacji w grawimetrii. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XIII KOWBAN’2006, materiały sympozjum, Polanica Zdrój 25-27 października 2006, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006. s. 139-144

Additional information:

None