Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Network and Internet Tools
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-316-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. GF1A_K01, GF1A_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podstawowej kontroli działania sieci. GF1A_U14, GF1A_U09 Test
M_U002 Student umie tworzyć statyczne i dynamiczne strony internetowe wykorzystując XHTML, CSS i PHP. GF1A_U14, GF1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie teoretycznego modelu działania sieci, zna topologie sieci i jej podstawowe technologie, dobrze operuje pojęciami z zakresu sieci komputerowych, zna język HTML i XHTM, CSS oraz podstawy programowania PHP, rozumie zasadę działania hipertekstu, zna zasady tworzenia stron WWW GF1A_W11, GF1A_W09, GF1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podstawowej kontroli działania sieci. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie tworzyć statyczne i dynamiczne strony internetowe wykorzystując XHTML, CSS i PHP. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie teoretycznego modelu działania sieci, zna topologie sieci i jej podstawowe technologie, dobrze operuje pojęciami z zakresu sieci komputerowych, zna język HTML i XHTM, CSS oraz podstawy programowania PHP, rozumie zasadę działania hipertekstu, zna zasady tworzenia stron WWW - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Historia Internetu, organizacje ustanawiające standardy
2. Model warstwowy ISO/OSI, omówienie warstw modelu, komunikacja międzywarstwowa, kapsułkowanie,
3. Klasyfikacja sieci komputerowych, topologie sieci, sieci magistralowe i koncentratorowe
4. Sygnały kodowania, szerokość pasma, tłumienie ,zniekształcenie sygnału, nośniki transmisji fizycznej przewód koncentryczny, skrętka UTP, światłowód,
5. Omówienie technologii Ethernet, Token Ring, FDDI
6. Model DoD i jego warstw y
7. Protokół IPv4 i IPv6, adresowanie IP, protokół ICMP, protokoły UDP i TCP
8. Usługi warstwy aplikacji: DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, HTTP, SSL, SSH, itp.,
9. Adres IP i MAC, śledzenie ruchu w sieci, rutowania datagramów IP, tablice routingu, porty – logowanie bezpośrednio do aplikacji sieciowej
10. Omówienie protokołu HTTP
11. Zasady projektowania stron WWW
12. Język HTML i XHTML,
13. Arkusze stylów kaskadowych CSS
14. Podstawy język skryptowego PHP.
15. Tworzenie stron statycznych i dynamicznych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen z przeprowadzonych sprawdzianów i projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw systemów operacyjnych Windows i Linux lub UNIX.
Zaliczenie wszystkich sprawdzianów i projektów.

Recommended literature and teaching resources:

1. PHP5. Programowanie – Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P., Helion, 2009
2. PHP5. Tworzenie stron WWW Ćwiczenia praktyczne – Kierzkowski A., Helion, 2009.
3. HTML, XHTML i CSS. Biblia – Pfaffenberger B., Schafer S.M., White W., Karow B, Helion 2005.
4. Sieci komputerowe. Księga eksperta – praca zbiorowa, Helion, 2007
5. Sieci komputerowe. Kompendium – K. Krysiak, Helion 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None