Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismic methods I
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-403-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
dr inż. Cichostępski Kamil (kcichy@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Participation in a discussion
M_K002 Jest świadomy swojej odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu GF1A_K04, GF1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować badania polowe GF1A_U05, GF1A_U08, GF1A_U07, GF1A_U06 Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U12 Test,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy badań sejsmicznych GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W17, GF1A_W01 Examination,
Test
M_W002 Student zna metodykę badań GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W08 Examination,
Test
M_W003 Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej GF1A_W13, GF1A_W07, GF1A_W12 Examination,
Test,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy + - + - - - - - - - -
M_K002 Jest świadomy swojej odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować badania polowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy badań sejsmicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metodykę badań + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Elementy teorii propagacji fal sejsmicznych, klasyfikacja fal, propagacja fal, proces odbicia i załamania – refrakcja;
teoria hodografów;
klasyfikacja prędkości fal sejsmicznych;
warianty akwizycji w sejsmice powierzchniowej;
warianty akwizycji w sejsmice otworowej (profilowanie prędkości średnich, pionowe profilowanie sejsmiczne, prześwietlania sejsmiczne);
elementy teorii sygnału sejsmicznego, analiza widmowa i filtracja częstotliwościowa, przetwarzanie wstępne, poprawki statyczne, analiza prędkości, poprawki kinematyczne i składanie.

Laboratory classes:

Warunki powstawania fal odbitych i czołowych. Konstrukcja hodografów fali: odbitej, parametryczne równanie hodografu. Interpretacja hodografu fali czołowej. Analiza obrazu falowego sejsmogramów w sejsmice powierzchniowej i otworowej. Projektowanie parametrów grupowania źródeł i odbiorników. Modelowanie obrazu falowego. Wstęp do przetwarzania systemowego. Przetwarzanie wstępne. Edycja tras. Punktowanie pierwszych wstąpień. Interpretacja danych refrakcyjnych. Obliczanie poprawek statycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 15 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin – waga 0.6 ; Cwiczenia – waga 0.4

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Metodyka badań sejsmicznych – Kasina Zbigniew, Kraków, 1998
Przetwarzanie danych sejsmicznych – Kasina Zbigniew, Kraków, 1998
Teoria sygnału sejsmicznego – Kasina Zbigniew, Kraków, 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None