Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Java - programming
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-413-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Zych Marcin (zych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. GF1A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi na poziomie podstawowym pisać własne programy obliczeniowo-graficzne w aplikacjach Mathcad i Mathematica. GF1A_U14, GF1A_W09, GF1A_K01 Test
M_U002 Umie wykorzystać możliwości programów Mathcad i Mathematica do obliczeń i wizualizacji wyników dla zagadnień z zakresu geofizyki i geoinżynierii GF1A_W11, GF1A_U01, GF1A_K05 Test
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym programy komputerowe Mathcad i Mathematica z wykorzystaniem funkcji wbudowanych w te programu. GF1A_W10, GF1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi na poziomie podstawowym pisać własne programy obliczeniowo-graficzne w aplikacjach Mathcad i Mathematica. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać możliwości programów Mathcad i Mathematica do obliczeń i wizualizacji wyników dla zagadnień z zakresu geofizyki i geoinżynierii - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna na poziomie zaawansowanym programy komputerowe Mathcad i Mathematica z wykorzystaniem funkcji wbudowanych w te programu. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1. Wprowadzenie do systemu Mathcad – opcje okna graficznego i menu, regiony, podstawowe operacje matematyczne, definiowanie zmiennych i funkcji, praca z polami tekstowymi, operacje na plikach. (2h)
2. Konstrukcja w programie Mathcad rozbudowanych wyrażeń matematycznych, operatory arytmetyczne
i logiczne, obliczenia na wektorach i macierzach, całkowanie i różniczkowanie numeryczne, obsługa stylów
i jednostek. (2h)
3. Wykorzystanie funkcji wbudowanych w Mathcad, m.in. funkcje matematyczne, transformaty, funkcje statystyczne, funkcje do analizy danych oraz funkcje do rozwiązywania równań różniczkowych; obliczenia symboliczne. (4h)
4. Wizualizacja wyników obliczeń w 2D i 3D oraz obsługa obiektów graficznych w programie Mathcad. (2h)
5. Programowanie w aplikacji Mathcad. (3h)
6. Wprowadzenie do programu Mathematica, struktura poleceń, konwencje przyjęte w programie; podstawowe operacje matematyczne, definiowanie zmiennych i użycie funkcji wbudowanych, operacje na plikach. (4h)
7. Zaawansowane operacje matematyczne w Mathematica: operacje na wektorach i macierzach, całkowanie, różniczkowanie, rozwiązywanie równań i układów równań, obliczenia na liczbach zespolonych. (4h)
8. Wizualizacja wyników obliczeń w 2D i 3D oraz obsługa obiektów graficznych w programie Mathcad. (2h)
9. Programowanie w aplikacji Mathematica. (3h)
10. Przetwarzanie i wizualizacja danych dla wybranych zagadnień z zakresu geofizyki w programach Matcad
i Mathematica, m.in. analiza zjawisk falowych, przetwarzanie sygnałów, analiza pól potencjalnych, obliczenia geoinżynierskie. (4h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: średnia z kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość: matematyki, procedur cyfrowego przetwarzania sygnałów, komputerowych aplikacji obliczeniowych

Recommended literature and teaching resources:

Motyka R., Rasała D., 2012. Mathcad – od obliczeń do programowania. Helion S.A., Gliwice.
Pietraszek J., 2008. Mathcad – ćwiczenia. Helion S.A., Gliwice.
Gajewski r., 2011. Mathcad – obliczenia inżynierskie i programowanie. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Drwal G., Grzymkowski R., Kapusta A., Słota D., 1995. Mathematica – programowanie i zastosowania. Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice.
Kapusta A., Słota D., Grzymkowski R., Kuboszek T., 2008. Mathematica 6. Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice.
Janiak W., 1994. Wstęp do Mathematica. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None