Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seismic methods II
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-502-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Marzec Paweł (marzec@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Szymańska-Małysa Żaneta (zmalysa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania GF1A_U14 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej GF1A_W07 Examination
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych GF1A_W10 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metodykę podstawowych technik przetwarzania i interpretacji danych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Statyka elewacyjna i refrakcyjna, edycja tras, skalowanie tras, tłumienie fal zakłócających,
statyka rezydualna, dekonwolucja, migracja,
przetwarzanie formy sygnału (wavelet processing),
przetwarzanie danych PPS (VSP), przetwarzanie w sejsmice fal przemiennych,

rozdzielczość zapisu sejsmicznego, dowiązanie zapisu sejsmicznego do budowy geologicznej, sejsmogramy syntetyczne,
interpretacja strukturalna – sygnatury uskoków, sygnatury raf węglanowych, sygnatury tektoniki solnej,
interpretacja złożowa – zmienność parametrów petrofizycznych pod wpływem nasycenia gazem ,
bezpośrednie poszukiwania sejsmiczne – zespolona trasa sejsmiczna, parametry chwilowe, modele sejsmogeologiczne złoża, bezpośrednie wskaźniki węglowodorowości (DHI),
modelowania sejsmiczne: modelowanie wprost: 2D (strukturalne i stratygraficzne) oraz 3D, modelowanie odwrotne – inwersja sejsmiczna, przekroje pseudoimpedancji akustycznej i elastycznej, pseudoprędkości i pseudoporowatości
dekompozycja spektralna

Laboratory classes:

Założenie bazy danych dla przetwarzanego profilu i praca w bazie danych. Konstrukcja sekwencji przetwarzania w systemie przetwarzania danych sejsmicznych. Parametryzacja podstawowych procedur systemowego przetwarzania. Interaktywne procedury przetwarzania. Sposoby wizualizacji wyników przetwarzania.
Założenie projektu sejsmicznego w systemie komputerowym interpretacji, edycja danych otworowych, konstrukcja sejsmogramów syntetycznych, dowiązywanie danych sejsmicznych do danych otworowych, interpretacja danych 2D: wyrównywanie profili na krzyżówkach, korelacja granic sejsmicznych, interpretacja uskoków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 60 h
Participation in laboratory classes 30 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Preparation for classes 40 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Kasina Z., 1998 – Przetwarzanie sejsmiczne. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN
Kasina Z., 1998 – Metodyka badań sejsmicznych. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN
Kasina Z., 2003 – Modelowanie sejsmiczne. Kraków, Wydawnictwo Centrum PPGSMiE PAN
Kasina Z., 2005 – Interaktywne przetwarzanie danych sejsmicznych w systemie ProMAX, Wydawnictwa AGH
Kasina Z., 2009 – Teoria sygnału sejsmicznego. Wydawnictwa AGH

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None