Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gravimetry in geodesy
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-513-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Porzucek Sławomir (porzucek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej GF1A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student umie powiązać elementy geodezji i grawimetrii do opisu zjawisk ziemskich GF1A_U02, GF1A_U01, GF1A_U09 Test results
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu teorii pól potencjalnych oraz statycznego oraz zmiennego ziemskiego pola grawitacyjnego, wykorzystaniu grawimetrii do badania pływów i kształtu Ziemi, zna aparaturę pomiarową stosowaną w grawimetrii, szczególnie zasadę działania i możliwości grawimetrów swobodnego spadku i nadprzewodnikowych. GF1A_W02, GF1A_W10, GF1A_W08, GF1A_W03 Test results
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych metodach geodezyjnych, geodezyjnych satelitarnych metodach pomiarowych m,in. GPS, altymetrach satelitarnych oraz ich powiązaniu z polem grawitacyjnym Ziemi, o przyczynach i możliwości mierzenia zmian w obrocie Ziemi. GF1A_W02, GF1A_W10, GF1A_W08, GF1A_W03 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie powiązać elementy geodezji i grawimetrii do opisu zjawisk ziemskich + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu teorii pól potencjalnych oraz statycznego oraz zmiennego ziemskiego pola grawitacyjnego, wykorzystaniu grawimetrii do badania pływów i kształtu Ziemi, zna aparaturę pomiarową stosowaną w grawimetrii, szczególnie zasadę działania i możliwości grawimetrów swobodnego spadku i nadprzewodnikowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o podstawowych metodach geodezyjnych, geodezyjnych satelitarnych metodach pomiarowych m,in. GPS, altymetrach satelitarnych oraz ich powiązaniu z polem grawitacyjnym Ziemi, o przyczynach i możliwości mierzenia zmian w obrocie Ziemi. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Układy współrzędnych, metody geodezyjne, GPS, grawimetry, systemy satelitarne
2. Teoria pól potencjalnych i statycznego pola grawitacyjnego Ziemi
3. Izostazja, teoria Airego i Pratta
4. Grawimetry sprężynowe, grawimetry absolutne swobodnego spadku i tylko swobodnego spadku
5. Grawimetry nadprzewodnikowe, zasada działania, dryft, szumy, wpływ czynników zewnętrznych
6. Wysokościomierze satelitarne, zasada działania, zastosowanie w geofizyce
7. Pływy ziemskie, techniki obliczeniowe, aparatura pomiarowa
8. Zmiany pola grawitacyjnego w czasie – izostazja glacjalna, satelitarne badanie zmian
9. Obrót Ziemi: wariacje obrotu Ziemi,
10. GPS i inne satelitarne metody geodezyjne
11. Pomiary geodezyjne INSAR

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Examination or Final test 10 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zaliczeniowa z testu sprawdzającego wiedzę.

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw analizy matematycznej, podstaw fizyki, grawimetrii

Recommended literature and teaching resources:

1. J. Wahr – Geodesy and Gravity, Samizdat Press
2. Treatise on Geophysics. Volume III – Geodesy, Elsevier, 2007.
3. International Association of Geodesy Symposia Volume 135, Springer 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Porzucek S., Łój M, 2006, Wykorzystanie triangulacji w grawimetrii. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XIII KOWBAN’2006, materiały sympozjum, Polanica Zdrój 25-27 października 2006, Wyd. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2006. s. 139-144
Porzucek S., Lipecki T., Madej J., Jaśkowski W., Łój M., 2007, Badania grawimetryczne i geodezyjne w górnictwie oraz w ochronie terenów górniczych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1752, Górnictwo. — 2007 z. 278 s. 405–421.

Additional information:

None