Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geology of mineral deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-603-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie istnienia złóż surowców mineralnych dla warunków życia i gospodarki człowieka. GF1A_K04, GF1A_U23 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, GF1A_U09, GF1A_U03 Test
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych GF1A_W17 Test
M_W002 Student ma uporządkowana wiedzę na temat procesów uczestniczących w powstawaniu wybranych genetycznych typów złóż GF1A_W17 Test
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetycznej złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż. GF1A_W17 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie znaczenie istnienia złóż surowców mineralnych dla warunków życia i gospodarki człowieka. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę oraz klasyfikację złóż surowców mineralnych, + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii minerałów i skał związanych ze złożami surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowana wiedzę na temat procesów uczestniczących w powstawaniu wybranych genetycznych typów złóż + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat klasyfikacji genetycznej złóż surowców mineralnych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów formowania się złóż. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wiadomości wstępne na temat geologicznych warunków występowania złóż, pozycji geotektonicznej, formy i budowy złóż surowców mineralnych, fizycznych własności surowców mineralnych i metod ich badań.
Klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych.
Procesy warunkujące formowanie się złóż surowców mineralnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia wykładów

Prerequisites and additional requirements:

umiejętność makroskopowego rozpoznawanie typów skał i minerałów
znajomość podstawowych własności chemicznych pierwiastków

Recommended literature and teaching resources:

1. Robb L. (2004) – Introduction to Ore-Forming Processes
2. Smirnoff W. I. (1986) – Geologia złóż kopalin użytecznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None