Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Internship in geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-606-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Jarzyna Jadwiga (jarzyna@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie GF1A_K03 Project,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Zna i potrafi zaplanować kompleksowe badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania złóż shale gas GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Wie na czym polegają i rozumie cel kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej obszaru Polski i krajów ościennych, prace sejsmiczne, grawimetryczne i magnetyczne oraz magnetotelluryczne; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Project,
Participation in a discussion
M_W002 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów i wód (pitnych, geotermalnych), węgli kamiennych i brunatnych, siarki, miedzi, surowców skalnych; wie na czym polega i rozumie planowanie kompleksowych pomiarów terenowych, cyklu przetwarzania danych i metodyki interpretacji; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07 Project,
Participation in a discussion
M_W003 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie inżynierii środowiska dla rozpoznawania obszarów zniszczonych kopalnictwem podziemnym, terenów zagrożonych z powodu ruchów masowych, ulegających degradacji z powodu migracji zanieczyszczeń chemicznych; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Project,
Participation in a discussion
M_W004 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w celu ochrony środowiska; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Project,
Participation in a discussion
M_W005 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w archeologii; umie zaplanować takie badania GF1A_U12, GF1A_U11, GF1A_W06, GF1A_W07, GF1A_W04 Project,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Zna i potrafi zaplanować kompleksowe badania geofizyczne dla potrzeb rozpoznania złóż shale gas - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Wie na czym polegają i rozumie cel kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania budowy geologicznej obszaru Polski i krajów ościennych, prace sejsmiczne, grawimetryczne i magnetyczne oraz magnetotelluryczne; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie rozpoznawania złóż węglowodorów i wód (pitnych, geotermalnych), węgli kamiennych i brunatnych, siarki, miedzi, surowców skalnych; wie na czym polega i rozumie planowanie kompleksowych pomiarów terenowych, cyklu przetwarzania danych i metodyki interpretacji; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
M_W003 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w zakresie inżynierii środowiska dla rozpoznawania obszarów zniszczonych kopalnictwem podziemnym, terenów zagrożonych z powodu ruchów masowych, ulegających degradacji z powodu migracji zanieczyszczeń chemicznych; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
M_W004 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w celu ochrony środowiska; umie zaplanować takie badania - - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie sens prowadzenia kompleksowych badań geofizycznych w archeologii; umie zaplanować takie badania - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zapoznanie się z praktyczną stroną badań geofizycznych. Poznanie spospbu projektowania badań geofizycznych, przygotowania do prac terenowych. Poznanie sposobu prowadzenia badań terenowych. Przetwarzanie i interpretacja danych pomiarowych. Zapoznanie z oprogramowaniem stosowanym w przemyśle.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Pisemne potwierdzenie zaliczenia praktyk z geofizyki odbytych w przedsiębiorstwie lub innej jednostce związanej z badaniami geofizycznymi.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Dokumentacje prac prowadzonych w KG WGGiOŚ AGH w aspekcie kompleksowego wykorzystania metod geofizycznych. Materiały konferencji tematycznych dostępne w formie analogowej oraz w sieci Internet. Wybrane artykuły publikowane w specjalistycznych periodykach. Dokumentacje prac PIG-PIB, PGNiG S.A. w Warszawie oraz spółek z o.o. Geofizyka Kraków i Geofizyka Toruń oraz PBG Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych w Warszawie i in.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None