Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geotechnics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-608-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi określić na podstawie badań geofizycznych spękanie masywu skalnego i jego deformacje GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U05, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U08, GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U12 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstaw geotechniki GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W17 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna metody geofizyczne stosowane w geotechnice GF1A_W06, GF1A_W04, GF1A_W05, GF1A_W08 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić na podstawie badań geofizycznych spękanie masywu skalnego i jego deformacje + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstaw geotechniki + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody geofizyczne stosowane w geotechnice + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Omówienie właściwości gruntów i skał, podstawowe parametry geotechniczne, związek pomiędzy paramtrami geotechnicznymi a geofizycznymi, klasyfikacje geotechniczne, klasyfikacje geofizyczne skał, anizotropia skał, badanie spękań, rozpoznanie strefy przypowierzchniowej, badanie podłoża skalnego, badania geofizyczne dla potrzeb budownictwa wodnego i lądowego, badania deformacji na terenach górniczych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium i projektów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Mechanika skał w inzynierii wodnej – Thiel Kazimierz, Warszawa, 1980
Zarys geotechniki – Zenon Wiłun, Warszawa, 2000
Applied geophysics in hydrogeological and engineering practice – Milos K., Amsterdam, 1993

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None