Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geophysical fieldworks
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-609-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
dr inż. Karczewski Jerzy (karcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Madej Janusz (madej@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wojas Anna Bożena (awojas@agh.edu.pl)
dr inż. Cichostępski Kamil (kcichy@agh.edu.pl)
dr inż. Bania Grzegorz (bania@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Nguyen Dinh Chau (chau@novell.ftj.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu. GF1A_K02, GF1A_K06 Activity during classes,
Involvement in teamwork
M_K002 Ma świadomość znaczenia kolejności wykonywania zadań podczas wykonywania pomiarów geofizycznych. GF1A_K03 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać proste zadanie inżynierskie pod opieką prowadzącego GF1A_U07, GF1A_U06, GF1A_U05, GF1A_U08 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Student potrafi przetworzyć i zinterpretować wyniki pomiarów terenowych GF1A_U12, GF1A_U14, GF1A_U16, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student zna zasady przeprowadzania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej. GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W07 Participation in a discussion
M_W002 Student zna podstawy fizyczne i ograniczenia metod geofizycznych. GF1A_W03, GF1A_W07 Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych członków zespołu. - - - - - - + - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia kolejności wykonywania zadań podczas wykonywania pomiarów geofizycznych. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować i wykonać proste zadanie inżynierskie pod opieką prowadzącego - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi przetworzyć i zinterpretować wyniki pomiarów terenowych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady przeprowadzania pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem aparatury specjalistycznej. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student zna podstawy fizyczne i ograniczenia metod geofizycznych. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zastosowanie metod: grawimetrycznej, magnetycznej, elektrycznej, georadarowej, sejsmicznej i geofizyki otworowej.
Zrozumienie fizycznych podstaw zastosowania poszczególnych metod geofizycznych. Stosunki między fizycznymi właściwościami podziemnych obiektów geologicznych i antropogenicznych i anomalii geofizycznych oraz związana z tym niepewność rozwiązań ze względu na dokładność pomiarów i wielkość obserwowanych amplitud anomalii.
Opis sposobu prowadzenia akwizycji danych geofizycznych, ze względu na oczekiwane wartości amplitud anomalii.
Zajęcia w ramach których student zapozna się z z aparaturą pomiarową, wykonana badania terenowych wraz z ich analizą i interpretacją.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in practical classes 60 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z każdej metody.
Dla poszczególnych metod – aktywność w trakcie zajęć + ocena ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None