Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Reefs and carbonate structures
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-610-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. GF1A_K01, GF1A_K05 Test results
Skills
M_U001 Student potrafi opisać typ rafy i innej budowli węglanowej z wykorzystaniem klasyfikacji Dunhama. GF1A_U01, GF1A_U15 Test results
M_U002 Student potrafi określić typ porowatości w rafach i innych budowlach węglanowych. GF1A_U01 Test results
M_U003 Student potrafi analizować rozwój systemu depozycyjnego węglanów. GF1A_U15 Test results
M_U004 Student potrafi zinterpretować przebieg procesów diagenetycznych w skałach węglanowych. GF1A_U01, GF1A_U15 Test results
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje skał węglanowych. GF1A_W17, GF1A_W03 Test results
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania raf i innych budowli węglanowych. GF1A_W02, GF1A_W17 Test results
M_W003 Student posiada wiedzę na temat klasyfikacji skał węglanowych. GF1A_W17, GF1A_W10 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opisać typ rafy i innej budowli węglanowej z wykorzystaniem klasyfikacji Dunhama. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić typ porowatości w rafach i innych budowlach węglanowych. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi analizować rozwój systemu depozycyjnego węglanów. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi zinterpretować przebieg procesów diagenetycznych w skałach węglanowych. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe klasyfikacje skał węglanowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn powstawania raf i innych budowli węglanowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat klasyfikacji skał węglanowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawy sedymentologii węglanów i ich środowiska sedymentacji. Procesy wczesnej i późnej diagenezy węglanów. Podstawowe klasyfikacje skał węglanowych. Systemy depozycji węglanów i ich charakterystyka. Typy budowli węglanowych i ich omówienie. Pojęcie rafy stratygraficznej i ekologicznej. Organizmy rafotwórcze. Przegląd wykształcenia kopalnych raf i innych budowli węglanowych. Porowatość w budowlach węglanowych. Podstawy stratygrafii sekwencyjnej węglanów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z testu zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na VI semestr studiów I stopnia. Podstawowa wiedza z geologii ogólnej.

Recommended literature and teaching resources:

Scholle PA, Bebout DG, Moore CH (1983): Carbonate depositional environments. AAPG Memoir 33: 1-708.
Stanley GD (2001):The history and sedimentology of ancient reef systems. Topics in geobiology, 17: 1-458.
Moore CH (2001): Carbonate reservoirs. Developments in sedimentology, 55: 1-444.
Tucker ME, Wright VP (1990): Carbonate sedimentology, 482p. Blackwell
Monty CLV, Bosence DWJ, Bridges PH, Pratt BR (1995): Carbonate mud-mouds. IAS Special Publication 23: 1-537.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None