Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technical English in Well Logging
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-614-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wawrzyniak-Guz Kamila (wawrzyni@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej geofizyki otworowej, potrafi szukać informacji i korzystać z różnych źródeł: słowników, publikacji naukowych, artykułów popularno-naukowych, książek, czasopism i innych. GF1A_U17, GF1A_U22, GF1A_K07, GF1A_U09, GF1A_K05, GF1A_W15, GF1A_U03, GF1A_U18, GF1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Essays written during classes
Skills
M_U001 Student potrafi ze zrozumieniem czytać fachową literaturę w języku angielskim dotyczącą geofizyki otworowej i dziedzin pokrewnych (czasopisma branżowe, artykuły naukowe, książki). GF1A_U17, GF1A_U09, GF1A_U18 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi tworzyć krótkie opracowania naukowe w języku angielskim, przygotować abstrakt publikacji naukowej, poster lub prezentację multimedialną na konferencję wg określonych wymogów redakcyjnych, przedstawiające wyniki badań z zakresu geofizyki otworowej. GF1A_U17, GF1A_U20, GF1A_U19, GF1A_U18 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Essays written during classes,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Student zna specjalistyczne słownictwo techniczne w języku angielskim z zakresu geofizyki otworowej oraz podstawowe pojęcia z petrofizyki i wiertnictwa, rozumie potrzebę posługiwania się technicznym językiem angielskim. GF1A_U17, GF1A_W03, GF1A_U18, GF1A_W13 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej geofizyki otworowej, potrafi szukać informacji i korzystać z różnych źródeł: słowników, publikacji naukowych, artykułów popularno-naukowych, książek, czasopism i innych. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ze zrozumieniem czytać fachową literaturę w języku angielskim dotyczącą geofizyki otworowej i dziedzin pokrewnych (czasopisma branżowe, artykuły naukowe, książki). - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć krótkie opracowania naukowe w języku angielskim, przygotować abstrakt publikacji naukowej, poster lub prezentację multimedialną na konferencję wg określonych wymogów redakcyjnych, przedstawiające wyniki badań z zakresu geofizyki otworowej. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna specjalistyczne słownictwo techniczne w języku angielskim z zakresu geofizyki otworowej oraz podstawowe pojęcia z petrofizyki i wiertnictwa, rozumie potrzebę posługiwania się technicznym językiem angielskim. - - - - + - - - - - +
Module content
Conversation seminar:
Fundamentals of drilling technology: applications, classifications, principles of rotary drilling, equipment, types of rigs, well construction, casing and cementing, cuttings and coring, mud logging, drilling fluids, borehole stability.

Fundamentals of well logging: basics of data acquisition and processing, logging environment and technical measurements, logging tools, log presentations. MWD & LWD. Resolution and depth of investigation. Overview of conventional measurements: temperature logging, caliper logging, self-potential resistivity logs, sonic logs, gamma ray log, density logs, neutron logs – principles and applications. Log quality, log analysis and methods of interpretations. Logging in non-hydrocarbons: applications of well logging in scientific drillings, interpretation in for lithological, stratigraphical and structural purpose.

Basics of petrophysics: mineral constituents of rocks, characteristics of igneous, metamorphic and sedimentary rocks. Reservoir properties of rocks: porosity and permeability, formation resistivity and water saturation. Elastic Hooke’s law, stress-strain relationship, elastic properties or rocks.

Tips how to present results of the research and how to prepare scientific publication, poster and presentation.

E-learning:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 40 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z prac kontrolnych, kartkówek i zadań, z uwzględnieniem aktywności na zajęciach i zaangażowania studenta.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu „Petrofizyka” i „Geofizyka otworowa I”
Podstawowa wiedza z zakresu wiertnictwa.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B.

Recommended literature and teaching resources:

Materiały udostępniane przez prowadzącego zajęcia.
Wybrane artykuły publikowane w angielskojęzycznych czasopismach geofizycznych.
Tiab D. i Dondaldson E. C., 2012. Petrophysics. Elsevier, Amsterdam.
Rider M., 2002. The geological interpretation of well logs. Rider-French Consulting Ltd, Malta.
Schlumberger, 1989. Log Interpretation Principles/Applications. Schlumberger, Texas.
Schlumberger Oilfield Glossary: www.glossary.oilfield.slb.com/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None