Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nuclear Magnetic Resonance in Geophysics
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-702-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Puskarczyk Edyta (puskar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań podczas planowania i wykonywania pomiarów MRJ GF1A_K03, GF1A_K04 Participation in a discussion,
Test results
Skills
M_U001 Potrafi opisać specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego GF1A_U04, GF1A_U11 Test results
M_U002 Potrafi zaplanować pomiary MRJ oraz dokonać poprawnej interpretacji wyników GF1A_U08, GF1A_U12, GF1A_U11 Test results
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne związane z polem magnetycznym, własnościami magnetycznymi skał i minerałów GF1A_W03, GF1A_W01, GF1A_W02 Test results
M_W002 Zna specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego GF1A_W04 Test results
M_W003 Zna zasady pomiary MRJ oraz wie jak dokonać poprawnej interpretacji wyników GF1A_W06, GF1A_W10, GF1A_W14 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań podczas planowania i wykonywania pomiarów MRJ + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować pomiary MRJ oraz dokonać poprawnej interpretacji wyników + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne związane z polem magnetycznym, własnościami magnetycznymi skał i minerałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę pomiarów laboratoryjnych i pomiarów otworowych z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady pomiary MRJ oraz wie jak dokonać poprawnej interpretacji wyników + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pole magnetyczne, własności
2. Materiały magnetyczne, własności magnetyczne skał i minerałów
3. Opis klasyczny zjawiska rezonansu magnetycznego
4. Opis kwantowy zjawiska rezonansu magnetycznego
5. Relaksacja jąder atomowych, relaksacja spinowo – sieciowa, relaksacja spinowo-spinowa
6. Metody pomiarów rezonansowych, sygnał swobodnej precesji, pomiar stałej relaksacji podłużnej i poprzecznej
7. Laboratoryjne pomiary spektrometryczne
8. Interpretacja pomiarów petrofizycznych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
9. Otworowe pomiary rezonansowe
10. Przegląd sond otworowych do profilowań sygnału magnetycznego rezonansu jądrowego
11. Interpretacja pomiarów otworowych
12. Omówienie i interpretacja danych rzeczywistych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładach, zaliczenie testu końcowego,

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na siódmy semestr pierwszego stopnia studiów, zaliczenie przedmiotów: petrofizyka i geofizyka otworowa

Recommended literature and teaching resources:

1. Coates, G.R., Xiao, L., Prammer, M.G., 1999, NMR Logging Principles & Applications, Halliburton Energy Services, Houston
2. Günter, H., 1983, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego. PWN, Warszawa
3. Hennel, J.W., Klinowski, J., 2000, Podstawy Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań
4. Hornak, J.P., 1996-2010, The basics of MRI. Interactive Learning Software, Henietta, NY, http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None