Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interpretation of seismic engineering data
Course of study:
2015/2016
Code:
BGF-1-711-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geophysics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dec Jerzy (geodec@agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje zastosowanie badań inżynierskich.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy GF1A_K07, GF1A_K01, GF1A_K05 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych GF1A_U15, GF1A_U14, GF1A_U10, GF1A_U09, GF1A_U11, GF1A_U13, GF1A_U12 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy interpretacji inżynierskich badań refrakcyjnych GF1A_W06, GF1A_W05, GF1A_W03, GF1A_W01, GF1A_W02, GF1A_W07, GF1A_W17 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej GF1A_W12, GF1A_W13 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student w soposób zorganiozowany potrafi dysponować swoim czasem na samodzielne dokształcanie się. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy interpretacji inżynierskich badań refrakcyjnych - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Omówienie zasad interpretacji płytkich badań sejsmicznych refrakcyjnych, refleksyjnych i badań tomograficznych. Interpretacja wyników badań w aspekcie określania deformacji przypowierzchniowych i wgłębnych. Interpretacja powierzchni poślizgu na osuwiskach. Określanie rozkładów prędkości – kartowanie złóż surowców skalnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 20 h
Contact hours 15 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sumaryczna ocena projektów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Tomografia sejsmiczna – Zbigniew Kasina, Kraków, 2006
Modelowanie sejsmiczne – Zbigniew Kasina, Kraków, 2003
Applied geophysics in hydrogeological and engineering practice – Milos K., Amsterdam, 1993

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dec J., 2004 – Seismic survey to evaluate the danger of ground surface damage in built-upterrain in mining areas. Polish Journal of Environmental Studies, vol.13.

2. Dec J., 2004 – Badania sejsmiczne w określaniu zagrożeń powierzchni w rejonach starej działalności górniczej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego, nr 9.

3. Dec J., 2009 – Sejsmiczna ocena spękania górotworu karbońskiego w rejonach płytkiej działalności górniczej. Kwartalnik Geologia, tom 35, zeszyt 2/1, 405-412.

Additional information:

None