Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-001-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami przygotowuje doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego w Naukach o Ziemi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych z obszaru reprezentowanej dziedziny naukowej GE3A_K01 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi w sposób przystępny przekazać wiedzę studentom z obszaru reprezentowanej dziedziny naukowej GE3A_U02 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. GE3A_W03 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych GE3A_W03 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych z obszaru reprezentowanej dziedziny naukowej - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi w sposób przystępny przekazać wiedzę studentom z obszaru reprezentowanej dziedziny naukowej - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Doktoranci zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin w każdym roku akademickim i otrzymują za nie 2 punkty ECTS.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami przygotowuje doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz nabycie umiejętności związanych z metodyką i techniką prowadzenia zajęć dydaktycznych w Naukach o Ziemi.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 240 h
Module ECTS credits 8 ECTS
Participation in practical classes 120 h
Preparation for classes 120 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena prowadzonych zajęć na podstawie przeprowadzonych hospitacji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zgodna z treścią programową prowadzonych zajęć

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None