Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-102-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych w reprezentowanej dziedzinie naukowej GE3A_K01 Activity during classes,
Test,
Project
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych GE3A_U01 Activity during classes,
Test,
Project
M_U002 Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej GE3A_U01 Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z tematyką realizowanego przedmiotu GE3A_W01 Activity during classes,
Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych w reprezentowanej dziedzinie naukowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z tematyką realizowanego przedmiotu - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Temat przedmiotu wybierany jest z bloku przedmiotów zamawianych w danym roku akademickim, adresowanych do doktorantów realizujących studia w dziedzinie Nauk o Ziemi. Przekazywane treści mają na celu poszerzenie wiedzy doktoranta z tematu realizowanych badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zgodnie ze sposobem obliczania oceny końcowej dla wybranych przedmiotów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zgodna z tematyką wybranego przedmiotu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None