Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
PhD Seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 opracowując pracę doktorską myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania GE3A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 potrafi merytorycznie i krytycznie ocenić wystąpienia naukowe kolegów doktorantów GE3A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o ziemi GE3A_W02, GE3A_U03 Presentation,
Participation in a discussion
M_U005 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej GE3A_U02, GE3A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej GE3A_U02, GE3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nauk o ziemi GE3A_U01, GE3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 potrafi integrować uzyskane informacje literaturowe z własnymi badaniami, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać nowe opinie naukowe GE3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
M_W004 planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz umie korzystać z najnowszych urządzeń badawczych GE3A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 opracowując pracę doktorską myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi merytorycznie i krytycznie ocenić wystąpienia naukowe kolegów doktorantów - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o ziemi - - - - - + - - - - -
M_U005 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej - - - - - + - - - - -
M_W002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nauk o ziemi - - - - - + - - - - -
M_W003 potrafi integrować uzyskane informacje literaturowe z własnymi badaniami, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać nowe opinie naukowe - - - - - + - - - - -
M_W004 planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz umie korzystać z najnowszych urządzeń badawczych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

During Seminar PhD students familiarize themselves with procedures how to prepare scientific papers for international journals, as well how to prepare PhD Thesis. Students are getting knowledge of preparing presentation of their scientific achievements, and do the oral presentation. Participants are discussing ideas and research results forwarded by colleagues, including complementary research methods applied during their scientific research.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena prezentacji (60%) + ocena z dyskusji (40%)

Prerequisites and additional requirements:

wyznaczony promotor/opiekun pracy doktorskiej, oraz ustalony temat dysertacji doktorskiej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None