Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Cichy Adam (cichy@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia GE3A_K01 Test,
Presentation
Skills
M_U001 Zna zasady i sposoby prezentacji wyników obliczeń w formie graficznej GE3A_U02 Test
M_U002 Potrafi zaprojektować i zaprogramować prosty algorytm obliczeniowy GE3A_U01 Test
M_U003 Potrafi zbudować prostą aplikację okienkową GE3A_U02 Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Zna możliwości oraz podstawowe elementy języka C++ GE3A_W01 Test
M_W002 Zna możliwości systemu Builder C++ , jako systemu do tworzenia aplikacji okienkowych GE3A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna zasady i sposoby prezentacji wyników obliczeń w formie graficznej + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i zaprogramować prosty algorytm obliczeniowy - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zbudować prostą aplikację okienkową - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna możliwości oraz podstawowe elementy języka C++ + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna możliwości systemu Builder C++ , jako systemu do tworzenia aplikacji okienkowych + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zmienne, stałe oraz ich typy
2. Operatory arytmetyczne
3. Operatory relacji i operatory logiczne
4. Instrukcje warunkowe
5. Pętle
6. Wskaźniki
7. Zmienne indeksowane
8. Funkcje (przeciążanie, wartości domyślne parametrów)
9. Klasy (konstruktory, destruktor, przeciążanie operatorów)
10. Referencje
11. Zasady tworzenia aplikacji okienkowych przy użyciu systemu Builder C++
12. Aplikacje wieloformularzowe
13. Komponenty
14. Zasady i sposoby prezentacji wyników obliczeń w formie graficznej (Klasa TCanvas)

Laboratory classes:

W ramach laboratorium studenci piszą programy realizujące proste algorytmy obliczeniowe zawierające elementy języka C++ poznane na wykładzie jak również przygotowują w 2-3 osobowych grupach prostą aplikację okienkową zawierającą elementy grafiki oraz komponenty oferowane przez system Builder C++.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% ocena z kolokwium 50% ocena aplikacji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. K Jamsa – Wygraj z C++. Wydawnictwo MIKOM 1996
2. Stasiewicz A. – Wprowadzenie do C++ Builder. Edition 2000. Kraków 2001
3. Wybrańczyk M. – C++ Builder i bazy danych. Helion Gliwice 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None