Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
-
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-501-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Przekazywane treści mają na celu poszerzenie wiedzy doktoranta z tematu realizowanych badań w dziedzinie Nauk o Ziemi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych w reprezentowanej dziedzinie naukowej GE3A_K01 Project,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej GE3A_U01 Project,
Activity during classes
M_U002 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych GE3A_U01 Project,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z tematyką realizowanego przedmiotu GE3A_W01 Project,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych w reprezentowanej dziedzinie naukowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma umiejętności pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada poszerzoną, podbudowaną teoretycznie ogólną wiedzę na światowym poziomie związaną z tematyką realizowanego przedmiotu - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Temat przedmiotu wybierany jest z bloku przedmiotów zamawianych w danym roku akademickim, adresowanych do doktorantów realizujących studia w dziedzinie Nauk o Ziemi. Przekazywane treści mają na celu poszerzenie wiedzy doktoranta z tematu realizowanych badań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zgodnie ze sposobem obliczania oceny końcowej dla wybranych przedmiotów.

Prerequisites and additional requirements:

Literatura zgodna z tematyką wybranego przedmiotu

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None