Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
PhD Seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGE-3-801-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geology
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Module summary

During the PhD Seminar students learn and practice the advanced academic skills.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 opracowując pracę doktorską myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania GE3A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 potrafi merytorycznie i krytycznie ocenić wystąpienia naukowe kolegów doktorantów GE3A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o ziemi GE3A_W02, GE3A_U03 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej GE3A_U02, GE3A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz umie korzystać z najnowszych urządzeń badawczych GE3A_W02 Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nauk o ziemi GE3A_U01, GE3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
M_W003 potrafi integrować uzyskane informacje literaturowe z własnymi badaniami, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać nowe opinie naukowe GE3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
M_W004 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej GE3A_U02, GE3A_W01 Presentation,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 opracowując pracę doktorską myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi merytorycznie i krytycznie ocenić wystąpienia naukowe kolegów doktorantów - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o ziemi - - - - - + - - - - -
M_U002 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz umie korzystać z najnowszych urządzeń badawczych - - - - - + - - - - -
M_W002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nauk o ziemi - - - - - + - - - - -
M_W003 potrafi integrować uzyskane informacje literaturowe z własnymi badaniami, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać nowe opinie naukowe - - - - - + - - - - -
M_W004 umie przygotować i przedstawić prezentację badań własnych w języku angielskim na temat swojej pracy doktorskiej - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

A timetable of PhD studies (countdown). How to teach. How to run a literature search. How to write a scientific paper. How to write a dissertation. How to read a scientific paper. How to attend a scientific conference. How to apply for funds, grants or support. How to enter the job market. How to formulate the thesis. How to draft a research project. How to find an internship (research or industry).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Projects 60% and active participation in class 40%
ocena projektów (60%) + obecność i aktywny udział w dyskusjach (40%)

Prerequisites and additional requirements:

wyznaczony promotor/opiekun pracy doktorskiej, oraz ustalony temat dysertacji doktorskiej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None