Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information technology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-104-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Walanus Adam (a@adamwalanus.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość zmienności stanu wiedzy i dostępnej informacji, rozumie konieczność bieżącego uaktualniania swoich kompetencji GG1A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informację, potrafi analizować dane GG1A_U09, GG1A_U14 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Potrafi: wyszukiwać informację, wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, opracowywać grafikę, napisać prosty program VBA GG1A_W20 Activity during classes
M_W002 Potrafi wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym GG1A_W20 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość zmienności stanu wiedzy i dostępnej informacji, rozumie konieczność bieżącego uaktualniania swoich kompetencji + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie zdobywać informację, potrafi analizować dane + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi: wyszukiwać informację, wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, opracowywać grafikę, napisać prosty program VBA + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Informatyka

Podstawowe informacje dot. architektury komputerów
Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej.
Systemy operacyjne (Linux, Windows)
Zapis informacji: systemy liczbowe, zapis binarny, znaki ASCII
Podstawowy sieci komputerowych
Podstawy grafiki komputerowej
Prezentacja i przetwarzanie informacji w programach tekstowych i arkuszach kalkulacyjnych
Prawa autorskie

Laboratory classes:
Informatyka

Obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
Wyszukiwanie informacji, opracowywanie grafiki.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia z ocen w trakcie ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Wstępna znajomość Windows, MS Word i MS Excel

Recommended literature and teaching resources:

WWW

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.