Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Application of Computer Science in Geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-204-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Dwornik Maciej (dwornik@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać mapę 2D w programie Inkscape GG1A_U17, GG1A_U14 Activity during classes,
Test
M_U002 Student wykonuje mapy w programie graficznym (Surfer, Surge lub innym) wraz z analizą statystyczną elementów mapy GG1A_U17, GG1A_U15, GG1A_U14 Activity during classes,
Test
M_U003 Student wykonuje obliczenia inżynierskie bądź analizy statystyczne potrzebne do rozwiązania zadanego problemu, wraz z interpretacją wyników. GG1A_U15, GG1A_U14 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student potrafi wskazać różnice między grafiką wektorową i rastrową GG1A_W20, GG1A_W01 Test
M_W002 Zaproponować obliczenia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu GG1A_W20, GG1A_W01 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać mapę 2D w programie Inkscape - - + - - - - - - - -
M_U002 Student wykonuje mapy w programie graficznym (Surfer, Surge lub innym) wraz z analizą statystyczną elementów mapy - - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykonuje obliczenia inżynierskie bądź analizy statystyczne potrzebne do rozwiązania zadanego problemu, wraz z interpretacją wyników. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wskazać różnice między grafiką wektorową i rastrową + - + - - - - - - - -
M_W002 Zaproponować obliczenia potrzebne do rozwiązania zadanego problemu + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Obraz: grafika rastrowa i wektorowa, zastosowanie, omówienie dostępnego oprogramowania
2. Kolory, komputerowe modele barw, kompresja plików graficznych, metody przygotowywania map
3. Wizualizacja danych przestrzennych
4. Analiza danych przestrzennych, krótkie wprowadzenie
5. Obliczenia inżynierskie, wprowadzenie
6. Obliczenia inżynierskie, analiza statystyczna i wnioskowanie statystyczne
7. Omówienie dostępnego oprogramowania do obliczeń inżynierskich
8. Kolokwium

Laboratory classes:

Grafika wektorowa: rysowanie prostych kształtów, modyfikowanie kształtów, rysowanie prostych map geologicznych i przekrojów
Tworzenie prostych map
Analiza i wizualizacja danych przestrzennych
Obliczenia inżynierskie z programem Matlab lub Scilab
Testowanie hipotez statystycznych
Projekt

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych jest oceną z kolokwium końcowego oraz jeśli prowadzący ćwiczenia ustali kartkówek i aktywności.
Prowadzący ćwiczenia na pierwszych zajęciach ogłosi zasady uzyskania zaliczenia z ćwiczeń. Informacje te znajdować się będą także na stronach www prowadzących ćwiczenia. Możliwe są dwa terminu poprawkowe, które odbywają się w terminie sesji.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią oceną przy uzyskaniu minimum 3.0 z ćwiczeń oraz testu, który odbywa się na ostatnim wykładzie w semestrze.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Krzyżanowski Piotr, 2011, Obliczenia inżynierskie i naukowe. Szybkie, skuteczne, efektowne, PWN
Klonecki Witold, 1999, Statystyka dla inżynierów, PWN
Dokumentacja techniczna do programów
Strony www podane na zajęciach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chuchro, M., Dwornik, M. (2011) 2D graphical analysis of wastewater influent capacity time series. WASAT, 77, pp.391-394

Bukowska-Belniak, B., Dwornik, M., Leśniak, A. (2013) Porównanie metod redukcji szumu dla środowiskowych obrazów termograficznych. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 59(9), pp.994-997

Pięta, A., Dwornik, M. (2012) Parallel implementation of ray tracing procedure in anisotropic medium. TASK Quarterly, 16(1), pp. 135-143

Additional information:

None