Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gemmology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-522-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Module summary

Gemmologia to nauka o kamieniach szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. W sposób odpowiedzialny stosuje techniki badawcze. GG1A_K05, GG1A_K06 Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i wybranymi nieniszczącymi technikami fazowymi GG1A_U02 Test
M_U002 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą gemmologiczną GG1A_U15 Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych GG1A_W07 Test
M_W002 Zna istniejące na rynku substytuty (kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, itp.) naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych i potrafi dokonać identyfikacji oraz wskazać kierunki ich zastosowań GG1A_W06, GG1A_W03, GG1A_U03 Report
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych zarówno w jubilerstwie jak i w innych działach gospodarki GG1A_W07 Test
M_W004 Ma wiedzę z zakresu mineralogii i petrografii, tym samym minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych GG1A_W06, GG1A_U03 Test
M_W005 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej GG1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. W sposób odpowiedzialny stosuje techniki badawcze. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i wybranymi nieniszczącymi technikami fazowymi - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą gemmologiczną - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu metaloznawstwa oraz technik zdobniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna istniejące na rynku substytuty (kamienie syntetyczne, produkty sztuczne, itp.) naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych i potrafi dokonać identyfikacji oraz wskazać kierunki ich zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania kamieni szlachetnych i ozdobnych zarówno w jubilerstwie jak i w innych działach gospodarki + - + - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę z zakresu mineralogii i petrografii, tym samym minerałów i skał zaliczanych do grupy kamieni szlachetnych i ozdobnych + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Gemmologia – etymologia, cele i zadania. Rozwój gemmologii w Polsce. Kształcenie rzeczoznawców i specjalistów gemmologów w świecie i w Polsce. Terminologia (wg CIBJO). 4C – cechy podlegające ocenie metrologicznej (barwa, czystość, szlif, masa). Miary masy. Obróbka. Rodzaje szlifów. Dublety i triplety. Barwa i inne cechy optyczne (połysk, przezroczystość, współczynniki załamania światła, dyspersja, luminescencja). Zjawiska mieniące. Inkluzje – czystość kamieni. Diament. Wybrane kolorowe kamienie szlachetne i ozdobne. Kamienie pochodzenia organicznego (bursztyn, gagat, perła, korale, kość słoniowa). Skały ozdobne (przykłady).

Laboratory classes:

Kamienie wzorcowe. Masa przeliczeniowa wybranych kamieni oprawionych. Metody oznaczania gęstości kamieni jubilerskich. Rodzaje szlifów (brylantowy i brylantowe modyfikowane) – opis i ocena jakości obróbki. Laboratorium gemmologiczne – wykaz aparatury. Budowa i zasada działania sprzętu gemmologicznego. Przykłady diagnostyki wybranych naturalnych kamieni jubilerskich.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 110 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z testu z treści wykładów + 0,3 * ocena z kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,2 * ocena z 1 sprawozdania z zajęć laboratoryjnych
Formę zaliczenia przedmiotu (wykład) podaje prowadzący na początku semestru (test). Dodatkowo premiowana będzie stu-procentowa frekwencja na wykładach.
W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach laboratoryjnych, Student indywidualnie nadrabia zaległości, przedstawiając sprawozdanie lub referat.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw mineralogii, petrografii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

P. Gunia, 1996. Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1998 – Minerały Polski. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
W. Łapot, 1999: Gemmologia ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-287. Katowice.
W. Łapot, 2000: Gemmologia szczegółowa – vademecum. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 1-384. Katowice.
W. Łapot, 2003: Diament; praktikum gemmologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 287. Katowice.
W. Łapot, 2004: Optyka kryształów dla geologów i gemmologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. 1, s. 283. Katowice.
L. Natkaniec-Nowak, W. Heflik, 2000 – Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Wyd. AGH nr 0020, cz.II,365 s.
T. Sobczak, N. Sobczak, 2001. Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa (T.II, 2009).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1998 – Minerały Polski. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
L. Natkaniec-Nowak, W. Heflik, 2000 – Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Wyd. AGH nr 0020, cz. II, 365 s.

Additional information:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp.
2. Informacje na temat miejsca odbywania się specyficznych zajęć czy laboratoriów