Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geological and mining low
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-601-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko GG1A_K04, GG1A_K06, GG1A_K03, GG1A_K07 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża GG1A_U09, GG1A_U10 Activity during classes,
Test
M_U002 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG GG1A_U09, GG1A_U10 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego GG1A_W13 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologicznych i górniczych na środowisko + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi sformułować tok procedur prawnych zmierzających do udokumentowania i zagospodarowania złoża + - - - - - - - - - -
M_U002 Umie powiązać przepisy PG z przepisami innych ustaw wskazanych w ustawie PGG + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zakres stosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zakres stosowania przepisów PGG
Podział złóż kopalin
Zasady podejmowania, wykonywania i zakańczania działalności określonej ustawą
Koncesje
Prace i roboty geologiczne
Dokumentacje geologiczne złóż
Ruch zakładu górniczego.
Opłaty eksploatacyjne.
Organy administracji geologicznej. Organy nadzoru górniczego.
Kwalifikacje zawodowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in lectures 15 h
Contact hours 10 h
Examination or Final test 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2015.196 oraz prawa związane np. Prawo Ochrony Środowiska, Prawo wodne, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Rozporządzenia wykonawcze

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None