Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining hydrogeology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-707-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. d'Obyrn Kajetan (dobyrn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. d'Obyrn Kajetan (dobyrn@agh.edu.pl)
Module summary

tu krótki opis na max 200 znaków

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG1A_K04, GG1A_K03 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG1A_K04, GG1A_K03 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Skills
M_U001 Oblicza wielkości dopływu do kopalń odkrywkowych oraz podziemnych, a także elementów systemu odwadniania kopalni. Określa zasięgu leja depresji wokół systemu odwadniania kopalni metodami analitycznymi. GG1A_U13, GG1A_U18, GG1A_U04, GG1A_U10 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U002 Dokumentuje warunki hydrogeologiczne dla potrzeb istniejących i likwidowanych zakładów górniczych. GG1A_U13, GG1A_U18, GG1A_U09, GG1A_U04 Participation in a discussion,
Project,
Test,
Activity during classes
M_U003 Planuje likwidacje kopalń prognozując zmiany środowiska wodnego zarówno skutki hydrodynamiczne jak i hydrochemiczne. Rozumie gospodarkę wodami kopalnianymi, w tym możliwości ich wykorzystania. GG1A_U13, GG1A_U14, GG1A_U18, GG1A_U09 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Rozumie wpływ działalności górniczej na środowisko wodne i zakłócenia równowagi hydrologicznej. Zna zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych, rozumie powstawanie drenażu zasobów wód podziemnych oraz osiadania powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W13, GG1A_W19 Examination
M_W002 Rozumie zasady monitoringu środowiska wodnego na obszarach istniejących i likwidowanych kopalń podziemnych oraz odkrywkowych. GG1A_W04, GG1A_W19 Examination
M_W003 Zna ogólną charakterystykę warunków hydrogeologicznych złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce. Rozumie potrzebę przeprowadzania badań hydrogeologicznych dla potrzeb dokumentowania złóż i obsługi istniejących kopalń. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W13, GG1A_W19 Examination
M_W004 Zna szczegółowo zagrożenia wodne w kopalniach. Rozpoznaje i ocenia stan zagrożeń wodnych (zawodnienie kopalń podziemnych i odkrywkowych). Rozumie potrzebę przeciwdziałania zagrożeniom wodnym. Zna podstawowe metody odwadniania kopalń. GG1A_W04, GG1A_W21, GG1A_W13, GG1A_W19, GG1A_W22 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Oblicza wielkości dopływu do kopalń odkrywkowych oraz podziemnych, a także elementów systemu odwadniania kopalni. Określa zasięgu leja depresji wokół systemu odwadniania kopalni metodami analitycznymi. - - - + - - - - - - -
M_U002 Dokumentuje warunki hydrogeologiczne dla potrzeb istniejących i likwidowanych zakładów górniczych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Planuje likwidacje kopalń prognozując zmiany środowiska wodnego zarówno skutki hydrodynamiczne jak i hydrochemiczne. Rozumie gospodarkę wodami kopalnianymi, w tym możliwości ich wykorzystania. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Rozumie wpływ działalności górniczej na środowisko wodne i zakłócenia równowagi hydrologicznej. Zna zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych, rozumie powstawanie drenażu zasobów wód podziemnych oraz osiadania powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady monitoringu środowiska wodnego na obszarach istniejących i likwidowanych kopalń podziemnych oraz odkrywkowych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna ogólną charakterystykę warunków hydrogeologicznych złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce. Rozumie potrzebę przeprowadzania badań hydrogeologicznych dla potrzeb dokumentowania złóż i obsługi istniejących kopalń. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna szczegółowo zagrożenia wodne w kopalniach. Rozpoznaje i ocenia stan zagrożeń wodnych (zawodnienie kopalń podziemnych i odkrywkowych). Rozumie potrzebę przeciwdziałania zagrożeniom wodnym. Zna podstawowe metody odwadniania kopalń. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Badania hydrogeologiczne dla potrzeb dokumentowania złóż i obsługi istniejących kopalń.
2) Warunki hydrogeologiczne złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce.
3) Zawodnienie kopalń podziemnych i odkrywkowych. Metody odwadniania kopalń.
4) Zagrożenia wodne w kopalniach. Rozpoznawanie i ocena stanu zagrożeń wodnych. Przeciwdziałanie zagrożeniom wodnym.
5) Gospodarka wodami kopalnianymi. Możliwości wykorzystywania wód kopalnianych.
6) Wpływ działalności górniczej na środowisko wodne . Drenaż zasobów wód podziemnych. Zakłócenia równowagi hydrologicznej. Osiadania powierzchni terenu. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
7) Hydrodynamiczne i hydrochemiczne skutki likwidacji kopalń. Planowanie likwidacji kopalń. Prognozowanie zmian środowiska wodnego związanych z likwidacja kopalń.
8) Zasady monitoringu środowiska wodnego na obszarach istniejących i likwidowanych kopalń.

Project classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 136 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Completion of a project 30 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z oceny egzaminu z materiału z wykładów i ćwiczeń i oceny zaliczenia ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne.
Sztelak J., 1987 – Hydrogeologia górnicza i sposoby zwalczania zagrożeń wodnych w kopalniach podziemnych. Wyd. Polit. Śl.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH.
Rogoż M., 2004 – Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej. Wyd. GIG.
Wilk Z. (red.) – Hydrogeologia i problemy wodne górnictwa polskich złóż kopalin. Wyd. AGH. Tom 1-3.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak