Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied mineralogy and geochemistry
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-1-727-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Topolska Justyna (topolska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr inż. Topolska Justyna (topolska@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu mineralogii stosowanej i inżynierii mineralnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy GG1A_K06 Report
Skills
M_U001 Ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o Ziemi z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi GG1A_U16 Report
M_U002 Posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu GG1A_U14, GG1A_U16 Report
M_U003 Dostrzega szerokie zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny w innych dziedzinach życia i nauki GG1A_U02 Report
M_U004 Rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim GG1A_U11, GG1A_U09, GG1A_U08 Report
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o Ziemi z naukami humanistycznymi i medycznymi GG1A_W04, GG1A_W07, GG1A_W06, GG1A_U02, GG1A_W05 Report
M_W002 Umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych GG1A_W14, GG1A_W18, GG1A_W06, GG1A_U02, GG1A_W11, GG1A_W10, GG1A_W15, GG1A_W19 Report
M_W003 Rozumie bezpośrednie aplikacje nauk mineralogicznych w przemyśle GG1A_W16, GG1A_W21, GG1A_W23, GG1A_W17, GG1A_W15, GG1A_U16 Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma świadomość ważności dla gospodarki narodowej szerokiego współdziałania nauk o Ziemi z przemysłem, medycyną, biologią i naukami humanistycznymi + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność wybrania stosownej metody analitycznej do przykładowych aplikacji w innych dziedzinach nauki i przemysłu + - - - - - - - - - -
M_U003 Dostrzega szerokie zastosowania uprawianej przez siebie dyscypliny w innych dziedzinach życia i nauki + - - - - - - - - - -
M_U004 Rozumie i potrafi posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę na temat powiązań nauk o Ziemi z naukami humanistycznymi i medycznymi + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie podać przykłady interdyscyplinarnych powiązań nauk mineralogicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie bezpośrednie aplikacje nauk mineralogicznych w przemyśle + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Mineral synthesis.
Mineral engineering, modification of mineral properties, application of mineral catalysts, adsorbents and polymer nanocomposites in chemical engineering.
Application of mineralogical methods in the industry.
Apatites -the applied face of pure science (crystallography, thermidynamics, geomicrobiology and biomineralogy).
Gemstones enhancements.
Inclusions in minerals analysed with microthermometry supported by Raman microspectroscopy.
Evolution of nepheline syenites (mariupolites) from the Oktiabrski Massif (Ukraine).
Application of mineralogical methods in the exploration of polar regions on Spitsbergen.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie średnią oceną z testów, które odbędą się na wybranych spotkaniach.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość języka angielskiego
• Znajomość podstaw mineralogii
• Znajomość podstaw chemii i geochemii

Recommended literature and teaching resources:

Blicharski M. 1995. Wstęp do Inżynierii Materiałowej, Wyd. AGH, Kraków.
Pawlikowski M., 1995. Sekrety mineralizacji tkanek. Wyd. PAN Kraków.
Kurt Konhauser (2007) Introduction to Geomicrobiology.
Namieśnik J., Jamrógiewicz Z., Pilarczyk M., Torres L., 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. WNT, Warszawa.
Z. Sarbak, 2005, Metody instrumentalne w badaniach adsorbentów i katalizatorów, Wydawnictwo Naukowe UAM.
Marszałek M., 1994 – Mineralogiczno-petrograficzne metody badań podatności na niszczenie zabytkowej architektury kamiennej. Ochrona Zabytków 3-4, 281-288
M. Kacperski, 2003 – Nanokompozyty polimerowe cz. II. Nanokompozyty na podstawie polimerów termoplastycznych i krzemianów warstwowych. Polimery, 48, 85-90.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bahranowski, K., Włodarczyk, W., Wisła-Walsh, E., Gaweł, A., Matusik, J., Klimek, A., Gil, B., Michalik-Zym,
A., Dula, R., Socha, R.P., Serwicka, E.M. 2015. [Ti,Zr]-pillared montmorillonite – A new quality
with respect to Ti- and Zr-pillared clays. Microporous and Mesoporous Materials, 202, 155-164.
Bajda T., Mozgawa W., Manecki M., Flis J. 2011. Vibrational spectroscopic study of mimetite-pyromorphite
solid solutions. Polyhedron, 30(15), 2479–2485.
Bajda T., Szmit E., Manecki M. 2005. Removal of As(V) from solutions by precipitation of mimetite
Pb5(AsO4)3Cl. W: Pawłowski L., Dudzińska M., Pawłowski A. (red.). Environmental engineering: proceedings
of the second national congress of Environmental engineering, Lublin, Poland, 4–8 September 2005.
Taylor & Francis, London, s. 119–124.
Flis J., Borkiewicz O., Bajda T., Manecki M., Klasa J. Synchrotron-based X-ray diffraction of the lead
apatite series Pb10(PO4)6Cl2-Pb10(AsO4)6Cl2. Journal of Synchrotron Radiation, 17(2), 207–214.
Kleszczewska A., Manecki M., Figuła A., Bajda T. 2009. Immobilization of Pb2+ using new generation
glass fertilizers. Fresenius Environmental Bulletin, 18(7a), 1205–1209.
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2008. Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates.
Journal of Hazardous Materials, 152, 1332–1339.
Matusik, J., Gaweł, A., Bielańska, E., Osuch, W., Bahranowski, K. 2009. The effect of structural
order on nanotubes derived from kaolin-group minerals. Clays and Clay Minerals, 57, 452-464.
Matusik, J., Stodolak, E., Bahranowski, K. 2011. Synthesis of polylactide/clay composites using
structurally different kaolinites and kaolinite nanotubes. Applied Clay Science, 51, 102-109.
Matusik, J., Wisła-Walsh, E., Gaweł, A., Bielańska, E., Bahranowski, K. 2011. Surface area and
porosity of nanotubes obtained from kaolin minerals of different structural order.
Clays and Clay Minerals, 59, 116-135.
Matusik, J., Gaweł, A., Bahranowski, K. 2012. Grafting of methanol in dickite and intercalation
of hexylamine. Applied Clay Science, 56, 63-67
Matusik, J., Scholtzová, E., Tunega, D. 2012. Influence of Synthesis Conditions on the Formation
of a Kaolinite-Methanol Complex and Simulation of Its Vibrational Spectra. Clays and Clay Minerals, 60, 227-239.
Matusik, J., Bajda, T. 2013. Immobilization and reduction of hexavalent chromium in the interlayer
space of positively charged kaolinites. Journal of Colloid and Interface Science, 398, 74-81.
Matusik, J., Kłapyta, Z. 2013. Characterization of kaolinite intercalation compounds with
benzylalkylammonium chlorides using XRD, TGA/DTA and CHNS elemental analysis. Applied Clay Science, 83-84, 433-440.
Matusik, J., Kłapyta, Z., Olejniczak, Z. 2013. NMR and IR study of kaolinite intercalation compounds
with benzylalkylammonium chlorides. Applied Clay Science, 83-84, 426-432.
Matusik, J. 2014. Arsenate, orthophosphate, sulfate, and nitrate sorption equilibria and kinetics
for halloysite and kaolinites with an induced positive charge. Chemical Engineering Journal, 246, 244-253.
Matusik, J., Matykowska, L. 2014. Behaviour of kaolinite intercalation compounds with selected ammonium
salts in aqueous chromate and arsenate solutions. Journal of Molecular Structure, 1071, 52-59.
Michalik-Zym, A., Dula, R., Duraczyńska, D., Kryściak-Czerwenka, J., Machej, T., Socha, R.P.,
Włodarczyk, W., Gaweł, A., Matusik, J., Bahranowski, K., Wisła-Walsh, E., Lityńska-Dobrzyńska, L.,
Serwicka, E.M. 2015. Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-, Zr- or
[Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinated volatile organic compounds.
Applied Catalysis B: Environmental, 174-175, 293-307.
Szala B., Bajda T., Matusik J., Zięba K., Kijak B. 2015. BTX sorption on Na-P1 organo-zeolite as
a process controlled by the amount of adsorbed HDTMA. Microporous and Mesoporous Materials, 202, 115–123.

Additional information:

1. Udział w wykładach jest obowiązkowy.
2. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.
3. Na ostatnich wykładzie odbędzie się test zaliczeniowy z materiału zamieszczonego przez prowadzącego i podanej literatury.
4. Test oceniany będzie w skali 0-100%.
5. W przypadku nieobecności na wykładzie, na którym odbędzie się test, ustalany jest indywidualnie dodatkowy termin.
6. Ocena końcowa = ocena z testu.
7. Ocena końcowa może zostać podwyższona jeżeli student wykazywał znaczną aktywność podczas zajęć.
8. W przypadku braku zaliczenia dopuszczalny jest 1 termin poprawkowy ustalany indywidualnie z prowadzącym.