Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied geology of mineral deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-105-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie wpływ działalnośći górniczej nasrodowisko naturalne GG2A_K02 Test
Skills
M_U001 Student potrafi określić jakość surowca, kopaliny GG2A_U17, GG2A_U11 Test
M_U002 Student potrafi zidentyfikować wybrane minerały kruszcowe i określić ich przybliżony udział w rudzie GG2A_U17, GG2A_U11 Test
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych złóż surowców metalicznych i ich klasyfikacji genetycznej GG2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie wpływ działalnośći górniczej nasrodowisko naturalne - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić jakość surowca, kopaliny - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować wybrane minerały kruszcowe i określić ich przybliżony udział w rudzie - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu wybranych złóż surowców metalicznych i ich klasyfikacji genetycznej - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Treścią zajęć jest rozszerzenie wiadomości podanych na wykładzie z przedmiotu Nauka o złożach. W formie rozszerzonej omawiane są wybrane zagadnienia dotyczące złóż światowych i złóż Polski. Opisy map surowców mineralnych pod kątem poszukiwań złóż. Wykonanie opisów zestawów okazów reprezentujących różnie typy genetyczne złóż. Opisy rdzeni wiertniczych. Wykonanie opisów okazów rud.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

- znajomość mineralogii, petrografii i geochemii
- podstawowa wiedza z zakresu geologii złóż

Recommended literature and teaching resources:

Seria wydawnicza Surowce Mineralne Świata

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None