Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Evaluation of reliability of deposit sampling
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-107-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Umie wyznaczyć wartości anomalne różnic pomiarów sparowanych z wykorzystaniem histogramów i metody „ramka – wąsy” GG2A_U18, GG2A_U09 Report
M_U002 Umie zastosować test t-Studenta w wersji dla par skorelowanych i W-Wilcoxona dla wykrycia błędów systematycznych oznaczeń GG2A_U18, GG2A_U09 Oral answer,
Report
M_U003 Potrafi opisać rodzaj i wielkość błędów opróbowania z zastosowaniem analizy korelacji regresji liniowej oraz ocenić ich statystyczną istotność GG2A_U18, GG2A_U09 Report
M_U004 Potrafi prognozować postać histogramów i wartości statystycznych miar zmienności dla próbek o różnej wielkości GG2A_U18, GG2A_U09 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie błędów losowych i systematycznych oznaczeń parametrów złożowych. GG2A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Umie wyznaczyć wartości anomalne różnic pomiarów sparowanych z wykorzystaniem histogramów i metody „ramka – wąsy” - + - - - - - - - - -
M_U002 Umie zastosować test t-Studenta w wersji dla par skorelowanych i W-Wilcoxona dla wykrycia błędów systematycznych oznaczeń - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opisać rodzaj i wielkość błędów opróbowania z zastosowaniem analizy korelacji regresji liniowej oraz ocenić ich statystyczną istotność - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi prognozować postać histogramów i wartości statystycznych miar zmienności dla próbek o różnej wielkości - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie błędów losowych i systematycznych oznaczeń parametrów złożowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Błędy losowe i systematyczne oznaczeń parametrów złożowych. Badanie różnic sparowanych oznaczeń zawartości składników użytecznych za pomocą histogramów i metodą „ ramka – wąsy”. Wykrywanie błędów systematycznych z wykorzystaniem testu t-Studenta dla par skorelowanych i testu W- Wilcoxona. Identyfikacja rodzajów błędów i ocena ich wielkości przy zastosowaniu analizy korelacji i regresji liniowej. Testowanie istotności parametrów modelu liniowego dla sparowanych par pomiarów. Wpływ wielkości prób na statystyczny opis zmienności parametrów złożowych.

Auditorium classes:

Badanie różnic sparowanych oznaczeń zawartości składników użytecznych za pomocą histogramów i metodą „ ramka – wąsy”. Wykrywanie błędów systematycznych z wykorzystaniem testu t-Studenta dla par skorelowanych i testu W- Wilcoxona. Identyfikacja rodzajów błędów i ocena ich wielkości przy zastosowaniu analizy korelacji i regresji liniowej. Testowanie istotności parametrów modelu liniowego dla sparowanych par pomiarów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ze sprawozdań i zaliczenia ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Sinclair A.J., Blackwell G.H. (2002): Applied Mineral Inventory Estimation. Cambridge University Press, s. 381.
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157.
Mucha J., Wasilewska M. (2009): Ocena błędów opróbowania złóż – statystyczny niezbędnik geologa górniczego. Górn. Odkryw., nr 2-3, Wrocław, 84-90.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None