Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining geology practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-110-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi profilować rdzenie wiertnicze GG2A_U03 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Umie wykonać pomiary spękań GG2A_U03 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 Potrafi wykonać kartowanie złóż w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. GG2A_U03, GG2A_U07 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U004 Potrafi wykonać opróbowanie złoża w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. GG2A_U03, GG2A_U07 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Zna szczegółową budowę geologiczną 4 wytypowanych złóż kopalin stałych. GG2A_W01 Oral answer,
Report on completion of a practical placement
M_W002 Zna zakres i zadania geologicznej obsługi kopalń oraz organizację pracy w działach geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych. GG2A_W10, GG2A_W09 Report on completion of a practical placement
M_W003 Zna problematykę związaną z likwidacją kopalń i zagospodarowaniem terenów pogórniczych. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć GG2A_W08 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi profilować rdzenie wiertnicze - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie wykonać pomiary spękań - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać kartowanie złóż w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać opróbowanie złoża w wyrobiskach górniczych podziemnych i odkrywkowych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna szczegółową budowę geologiczną 4 wytypowanych złóż kopalin stałych. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres i zadania geologicznej obsługi kopalń oraz organizację pracy w działach geologicznych kopalń podziemnych i odkrywkowych. - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna problematykę związaną z likwidacją kopalń i zagospodarowaniem terenów pogórniczych. Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 75 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdania i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Nieć M. (1990): Geologia kopalniana. Wyd.. Geol. Warszawa, s.504.
Nieć M. (2011): Problemy geologicznego dokumentowania złóż kopalin stałych. Wyd. IGSMiE PAN, s. 120
Mucha J. (1991): Wybrane metody matematyczne w geologii górniczej. Skr. Ucz. AGH, nr 1215, Kraków, s 157

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None