Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma practice
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-111-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Mucha Jacek (jacekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01, GG2A_K02 Oral answer
Skills
M_U001 Potrafi wykonać opróbowanie złoża, kartowanie geologiczne złoża, przekroje geologiczne, mapy izoliniowe parametrów złożowych,oszacować zasoby i jakość kopaliny oraz straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne, prognozować zagrożenia naturalne eksploatacji GG2A_U03, GG2A_U18, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U09 Oral answer,
Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych. GG2A_W03, GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W11, GG2A_W02 Oral answer,
Report on completion of a practical placement
M_W002 Zna organizację i zakres działalności kopalnianej służby geologicznej. GG2A_W09 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykonać opróbowanie złoża, kartowanie geologiczne złoża, przekroje geologiczne, mapy izoliniowe parametrów złożowych,oszacować zasoby i jakość kopaliny oraz straty eksploatacyjne i pozaeksploatacyjne, prognozować zagrożenia naturalne eksploatacji - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań geologiczno - górniczych. - - - - - - + - - - -
M_W002 Zna organizację i zakres działalności kopalnianej służby geologicznej. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Konsultacje z promotorem – ustalenie zakresu praktyki. Studia literaturowe. Zajęcia praktyczne – w zależności od tematu pracy dyplomowej: szczegółowe zapoznanie się z budową geologiczną złóż, opróbowanie złóż, kartowanie geologiczne złóż, szacowanie zasobów i jakości kopaliny oraz strat, konstrukcja przekrojów geologicznych przez złoże i map izoliniowych parametrów złozowych. Zagrożenia naturalne eksploatacji. Zapoznanie ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym z zakresu geologii górniczej. Przygotowanie do przyszłej pracy w zakładach przemysłu wydobywczego i organach administracji geologicznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 30 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena promotora na podstawie zebranych przez dyplomanta materiałów podstawowych lub nabytych przez niego umiejętności praktycznych z zakresu geologii górniczej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Wskazana przez promotora w zależności od tematyki pracy dyplomowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None