Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wspomaganie geofizyczne dokumentowania złóż
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-203-GG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Mining Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Sermet Edyta (sermet@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji GG2A_K03, GG2A_K01 Activity during classes,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi wskazać metody geofizyczne służące do rozwiązania określonego zadania geologicznego GG2A_U15, GG2A_U19, GG2A_U02, GG2A_U04 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dokonać ogólnej interpretacji geologicznej wyników prac geofizycznych GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U01, GG2A_U13, GG2A_U04 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Zna ogólne zasady i zakres stosowania metod geofizycznych wykorzystywanych do badań geologicznych GG2A_W06, GG2A_W04, GG2A_W11, GG2A_W10 Examination
M_W002 Zna zasady współpracy geologa i geofizyka w trakcie prowadzenia prac dokumentacyjnych GG2A_W05, GG2A_W04, GG2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wskazać metody geofizyczne służące do rozwiązania określonego zadania geologicznego - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać ogólnej interpretacji geologicznej wyników prac geofizycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólne zasady i zakres stosowania metod geofizycznych wykorzystywanych do badań geologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady współpracy geologa i geofizyka w trakcie prowadzenia prac dokumentacyjnych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Przegląd metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych (metody powierzchniowe i otworowe)
Ogólne zasady stosowania metod geofizycznych w badaniach geologicznych
Zasady współpracy geologa i geofizyka przy interpretacji wyników badań geofizycznych

Project classes:

Stosowanie badań geofizycznych do:
- wyznaczania granic złóż,
- wykrywania niejednorodności budowy wewnętrznej złóż (np. uskoków, utworów krasowych),
- oceny grubości nadkładu,
- określenia stopnia osłabienia strukturalnego i zróżnicowania jakości kopaliny

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 10 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z egzaminu i oceny końcowej z ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None