Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
3D Modelling of Mineral Deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi przeanalizować zebrane dane i wybrać takie, które spełniają warunki niezbędne do poprawnego zbudowania modelu geologicznego złoża. GG2A_K01 Project
M_K002 Student budując model złoża i projektując jego udostępnienie ma świadomość wpływu tych działań na otaczające środowisko. GG2A_K02
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji geologicznych, baz danych, literatury i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje i dokonywać ich interpretacji oraz oceny ich przydatności do budowy modelu złoża. GG2A_U01 Project
M_U002 Student ma podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować systemy udostępnienia złoża bazując na modelu złoża 3D - 4D, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. GG2A_U12, GG2A_U08, GG2A_U19 Project
M_U003 Student potrafi integrować wiedzę z zakresu geologii złóż w działaniach inżynierskich stosując zaawansowane narzędzie informatyczne GG2A_U13, GG2A_U09 Test
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę niezbędna do wykonania specjalistycznych obliczeń z zakresu modelowania złóż oraz obliczania i kategoryzowania zasobów w systemie JORC Code. GG2A_W02 Test
M_W002 Student ma praktyczną znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż surowców mineralnych. GG2A_W02 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi przeanalizować zebrane dane i wybrać takie, które spełniają warunki niezbędne do poprawnego zbudowania modelu geologicznego złoża. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student budując model złoża i projektując jego udostępnienie ma świadomość wpływu tych działań na otaczające środowisko. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji geologicznych, baz danych, literatury i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje i dokonywać ich interpretacji oraz oceny ich przydatności do budowy modelu złoża. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma podstawowe umiejętności pozwalające zaprojektować systemy udostępnienia złoża bazując na modelu złoża 3D - 4D, korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi integrować wiedzę z zakresu geologii złóż w działaniach inżynierskich stosując zaawansowane narzędzie informatyczne - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę niezbędna do wykonania specjalistycznych obliczeń z zakresu modelowania złóż oraz obliczania i kategoryzowania zasobów w systemie JORC Code. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma praktyczną znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż surowców mineralnych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Student wykorzystując specjalistyczne narzędzia informatyczne buduje model 3D złoża, przechodząc przez poszczególne etapy tworzenia modelu tj.: przygotowanie danych i budowa bazy danych, budowa modelu stratygraficznego, budowa modelu blokowego, obliczenie i kategoryzacja zasobów. Przy każdym z etapów budowy modelu student zdobywa niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Zajęcia obejmują również elementy projektowania górniczego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 42 h
Preparation for classes 28 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość podstawowych zasad obliczeń statystycznych
• Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi
• Znajomość pakietu Office

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None