Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSc thesis seminar
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-302-GP-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Economic Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Zygo Władysław (wzygo@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Pieczonka Jadwiga (jpieczon@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi sformułować tezę do swojego tematu pracy GG2A_K01 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania badawczego oraz przeprowadzić dyskusję GG2A_U04 Presentation
M_U002 Student potrafi przygotować samodzielnie opis budowy obiektu geologicznego związanego z tematem pracy GG2A_U03 Presentation
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i obserwacji GG2A_U01 Presentation
M_U004 student potrafi przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań GG2A_U03 Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały potrzebne do rozwiązania złożonych zadań z zakresu geologii GG2A_W11 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi sformułować tezę do swojego tematu pracy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania badawczego oraz przeprowadzić dyskusję - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować samodzielnie opis budowy obiektu geologicznego związanego z tematem pracy - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi przeprowadzić analizę zebranych danych i obserwacji - - - - - + - - - - -
M_U004 student potrafi przedstawić syntetyczne wnioski z przeprowadzonych badań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały potrzebne do rozwiązania złożonych zadań z zakresu geologii - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Elementy prawa autorskiego, co to jest plagiat, formułowanie tez do określonego tematu. Dyskusja na temat elementów koniecznych w treści pracy, spis treści, załączniki. Omówienie problemów cytowania literatury, kopiowania itp. Referowanie przez studentów swoich postępów i problemów związanych z praktycznym wykonywaniem pracy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2000.80.904).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None