Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Remediation and containment techniques for soil-water systems
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-102-GI-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering Geology and Geotechnics
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Malina Grzegorz (gmalina@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie GG2A_K02 Examination
Skills
M_U001 potrafi opracować raport z realizacji projektu z zakresu technik izolacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego GG2A_U03 Project
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu z zakresu technik izolacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego GG2A_U04 Presentation
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych w zakresie technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego GG2A_U17 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technik izolacji środowiska gruntowo-wodnego GG2A_W05 Examination
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z izolacją zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego GG2A_W10 Examination
M_W003 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technik izolacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego GG2A_W11 Examination,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opracować raport z realizacji projektu z zakresu technik izolacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu z zakresu technik izolacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych w zakresie technologii remediacji środowiska gruntowo-wodnego - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu technik izolacji środowiska gruntowo-wodnego + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z izolacją zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu technik izolacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Pojęcia i definicje. Zachowanie się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym (występowanie, transport, przemiany abiotyczne i biotyczne). Metody izolacji zanieczyszczeń w środowisku wodno-gruntowym. Bariery fizyczne poziome i pionowe. Bariery fizyczno-hydrauliczne. Metody immobilizacji zanieczyszczeń w środowisku wodno-gruntowym. Kombinacje metod izolacji i remediacji środowiska wodno gruntowego. Sczerpywanie wolnego produktu ze zwierciadła wód podziemnych. Metoda „pompuj i oczyszczaj”. Przepuszczalne bariery aktywne.

Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

60% ocena z egzaminu + 30% ocena prezentacji + 10% ocena projektu

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Malina G., 2011. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych. Wyd. drugie. PZiTS o/Wielkopolski. Poznań
US EPA, 1993. Demonstration of remedial action technologies for contaminated land and groundwater. Final report EPA/600/R-93/012a
Boulding J.R. (ed.), 1996. EPA Environmental Engineering Source Book. Ann Arbor Press Inc.
Wysokiński L. (red.), 2007. Zasady oceny przydatności gruntów spoistych polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. MŚ Warszawa
http://www.epa.gov
http:/www.eurodemo.eugris.info
http://www.clu-in.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None