Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical studies about oil and gas deposits
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-107-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Sechman Henryk (sechman@agh.edu.pl)
dr inż. Dzieniewicz Marek (dzieniew@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologiczno-inżynierskich na środowisko GG2A_K02 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Student, pracując w zespole, potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, eksploatacją, magazynowaniem i przeróbką węglowodorów oraz ocenić istniejące rozwiązania techniczne. GG2A_U16, GG2A_U19, GG2A_U02 Report on completion of a practical placement
M_U002 Student, pracując w zespole, potrafi zaprojektować, zorganizować i praktycznie wykonać terenowe opróbowanie geochemiczne metodą gazu wolnego. GG2A_U02, GG2A_U07 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe etapy i zakresy pracy przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. GG2A_W06 Report on completion of a practical placement
M_W002 Student zna czynności i zakres prac nadzoru geologicznego w czasie wiercenia otworu naftowego. GG2A_W06 Report on completion of a practical placement
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące eksploatacji i przeróbki węglowodorów, a także podziemnego magazynowania gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych. GG2A_W07 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera oraz wpływu prac geologiczno-inżynierskich na środowisko - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student, pracując w zespole, potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, eksploatacją, magazynowaniem i przeróbką węglowodorów oraz ocenić istniejące rozwiązania techniczne. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student, pracując w zespole, potrafi zaprojektować, zorganizować i praktycznie wykonać terenowe opróbowanie geochemiczne metodą gazu wolnego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe etapy i zakresy pracy przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem, zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna czynności i zakres prac nadzoru geologicznego w czasie wiercenia otworu naftowego. - - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące eksploatacji i przeróbki węglowodorów, a także podziemnego magazynowania gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych. - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in fieldworks 90 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych + 0,5*ocena z kolokwium zaliczeniowego (wiedza teoretyczna nabyta w trakcie zajęć) + 0,2*ocena z aktywności i umiejętności pracy w zespole

Prerequisites and additional requirements:

• Podstawowa znajomość geologii naftowej i metodyki poszukiwań złóż węglowodorów.
• Znajomość podstawowych zagadnień związanych z działalnością przemysłu naftowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dzieniewicz M., Sechman H. (2002). Zestaw do ręcznego pobierania próbek gazowych z warstw przypowierzchniowych. Patent RP nr PL 184080, WUP, 08/2002.
2. Gurewicz I. L. (1975). Własności i przeróbka pierwotna ropy naftowej i gazu, Warszawa, Wydaw. Nauk.-Techniczne.
3. Molenda J. (2006). Gaz ziemny – paliwo i surowiec. WNT, Warszawa 1996.
4. Surygała J., (2001). Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Terminy i warunki zaliczenia zajęć:
student ma prawo do dwóch terminów zaliczania zajęć (oddanie sprawozdania) – maksymalnie do 2 tygodni od zakończenia zajęć terenowych. Ostateczny termin uzyskania zaliczenia określa prowadzący na na początku semestru.