Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-109-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. GG2A_K01, GG2A_K02 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić samodzielnie prace badawcze w terenie lub laboratorium (również komputerowym) wykorzystując odpwiednie narzędzia i specjalistyczne oprogramowanie. GG2A_U15, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U10, GG2A_U09, GG2A_U14 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 Student potrafi odpowiednio przygotować materiały uzyskane podczas realizacji praktyk do dalszych prac badawczych. GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U13, GG2A_U09, GG2A_U14 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student zna odpowiednie narzędzia badawcze z zakresu Górnictwa i geologii; a zwłaszcza geologii naftowej. GG2A_W05, GG2A_W04 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 Student rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zna bieżące przepisy w tym zakresie, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. GG2A_W09, GG2A_W11, GG2A_W10 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student podczas realizacji praktyk potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić samodzielnie prace badawcze w terenie lub laboratorium (również komputerowym) wykorzystując odpwiednie narzędzia i specjalistyczne oprogramowanie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi odpowiednio przygotować materiały uzyskane podczas realizacji praktyk do dalszych prac badawczych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna odpowiednie narzędzia badawcze z zakresu Górnictwa i geologii; a zwłaszcza geologii naftowej. - - - - - - - + - - -
M_W002 Student rozumie znaczenie własności intelektualnej, patentowej i zna bieżące przepisy w tym zakresie, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy wykonanej w ramach praktyki przez promotora pracy magisterskiej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None