Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geologiczne modelowania strukturalno-parametryczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-207-GN-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Petroleum Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Papiernik Bartosz (papiern@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wykazuje kreatywność podczas opracowywania przestrzennych modeli geologicznych, jest zdolny do wyrażania własnych ocen i opinii na temat wykonywanych zadań. GG2A_K03, GG2A_K01 Execution of a project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie przygotować dane do konstrukcji geologicznych modeli przestrzennych. GG2A_U09 Execution of a project
M_U002 Student umie zweryfikować poprawność wykonania przestrzennych modeli strukturalno-parametrycznych oraz wykonać ich interpretację. GG2A_U10, GG2A_U14, GG2A_U15 Execution of a project
M_U003 Student potrafi posługując się programem Petrel skonstruować przestrzenne modele litologiczno-facjalne i parametryczne. GG2A_U09, GG2A_U14, GG2A_U15 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w geologicznych modelowaniach strukturalno-parametrycznych. GG2A_W03 Test
M_W002 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania przestrzennych modeli geologicznych. GG2A_W05, GG2A_W02 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wykazuje kreatywność podczas opracowywania przestrzennych modeli geologicznych, jest zdolny do wyrażania własnych ocen i opinii na temat wykonywanych zadań. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie przygotować dane do konstrukcji geologicznych modeli przestrzennych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zweryfikować poprawność wykonania przestrzennych modeli strukturalno-parametrycznych oraz wykonać ich interpretację. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługując się programem Petrel skonstruować przestrzenne modele litologiczno-facjalne i parametryczne. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie oprogramowania wykorzystywanego w geologicznych modelowaniach strukturalno-parametrycznych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć zasady konstruowania przestrzennych modeli geologicznych. - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Etapy konstrukcji geologicznych modeli przestrzennych; podstawy wykorzystywanego oprogramowania interpretacyjnego; przygotowanie i analiza statystyczna danych wejściowych, formaty importu danych (4h), Interpretacja danych otworowych i korelacja międzyotworowa (4h), Modele strukturalne oparte na danych otworowych i sejsmicznych (6h), Modele otworowe (2h), Przestrzenne modele litologiczno-facjalne (4 h), Przestrzenne modele parametryczne (4 h), Samodzielny projekt (6h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Completion of a project 12 h
Preparation for classes 8 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4*ocena z kolokwium + 0,6 * ocena z projektów wykonywanych na zajęciach w laboratorium komputerowym

Prerequisites and additional requirements:

- podstawy kartografii wgłębnej

Recommended literature and teaching resources:

1. Davis J. C., 1986 – Statistics and data analysis in geology. John Wiley & Sons, New York, 2nd Ed.
2. Swan A. R. H. & Sandilands M., 1996 – Introduction to Geological Data Analysis.— Blackwell Science.
3. Zakrevsky K. E., 2011 – Geological 3D modeling. EAGE Publications. 3990 DB Houten, Netherlands, 1-261.
4. Materiały pomocnicze na stronie http://www.geol.agh.edu.pl/~papiern/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. 3D Static models as a tool to indicate prospective geological structures for EGS in sedimentary rocks of Central Poland / A. SOWIŻDŻAŁ, B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI // W: EAGE Sustainable Earth Sciences 2013 [Dokument elektroniczny] : technologies for sustainable use of the deep sub-surface : 30 September – 4 October, 2013, Pau, France : proceedings / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : EAGE], 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-53-8. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5], P010. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Summ.
2. Analiza elementów ryzyka geologicznego rejonu Suliszewo-Radęcin w kontekście składowania CO2 — Analysis of geological risk elements in the Suliszewo-Radęcin area from the point of view of carbon dioxide storage / Michał MICHNA, Bartosz PAPIERNIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2012 nr 448 (1) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr.
3. Assessing the geomechanical effects of CO2 injection in a depleted gas field in Poland by field scale modelling / B. Orlic, M. Mazurowski, B. PAPIERNIK, S. NAGY // W: Eurock 2013 [Dokument elektroniczny] : rock mechanics for resources, energy and environment : Wrocław, September 23–26, 2013 / eds. Marek Kwaśniewski, Dariusz Łydżba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — London : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-138-00080-3. — S. 969–975. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 975, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — ISBN: 978-1-4822-2907-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH
4. Atlas geotermalny Karpat Wschodnich : monografia — Geothermal atlas of the Eastern Carpathians : monograph / red. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Marek HAJTO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Jolanta AUGUSTYŃSKA, Joanna JASNOS, Jan KUŚMIEREK, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech MACHOWSKI, Justyna NOSAL, Michał MICHNA, Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał STEFANIUK, Monika SZCZYGIEŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Gabriel ZĄBEK,Lucyna RAJCHEL, Marek LEMBERGER, Mariusz CZOP, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jan GOLONKA, Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI, Marek CAPIK, [et al.] ; współpraca: Elżbieta HAŁAJ, Julian KRACH, Wojciech LUBOŃ, Michał MARUTA, Grzegorz PEŁKA, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, Wojciech MAYER, Andrzej SKOWROŃSKI, Jan BOBULA, Grzegorz HOLTZER, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Zbigniew SZKLARZ, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH], 2013. — 791 s.. — Bibliogr. s. 736–754. — ISBN: 978-83-88927-33-1. — Na okł dod.: Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich : energia geotermalna, zasoby geotermalna, technologia, zastosowanie = Flysch formations and Miocene /Mesozoic/ Paleozoic basement of the Polish Eastern Carpathians : geothermal energy, geothermal resources, technology, application
5. Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego : monografia — Geothermal atlas of the Carpathian Foredeep : monograph / red. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Anna SOWIŻDŻAŁ ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna JASNOS, Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO, Grzegorz MACHOWSKI, Beata KĘPIŃSKA, Barbara CZOPEK, Tomasz KUŹNIAK, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Aurelia ZAJĄC, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Adam ZUBRZYCKI, Katarzyna LUBOŃ, Tadeusz Peryt [et al.] ; współpraca: Monika SZCZYGIEŁ, Bartosz ZIELIŃSKI, Elżbieta HAŁAJ, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — 418 s.. — Bibliogr. s. 387–410. — ISBN: 978-83-88927-27-0. — Na okł. dodatkowo: Utwory mioceńskie oraz podłoże mezozoiczno-paleozoiczne zapadliska przedkarpackiego = Miocene formations and mesozoic-paleozoic basement of the Carpathian Foredeep
6. Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce : monografia — Atlas of the possible use of geothermal waters for combined production of electricity and heat using binary systems in Poland : monograph / red. nauk. Wiesław Bujakowski, Barbara Tomaszewska ; aut. Antoni Barbacki, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, [et al.], Bartosz PAPIERNIK, [et al.], Anna SOWIŻDŻAŁ, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, [et al.]. — Kraków : Ministerstwo Środowiska, 2014. — 305, 2 s.. — Bibliogr. s. 299–306. — ISBN: 978-83-62922-33-8
7. Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich — Atlas of geothermal waters and energy resources in the Western Carpathians / pod red. nauk. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Nestor Oszczypko, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Marek HAJTO, Marta Oszczypko-Clowes, Bartosz PAPIERNIK, Beata KĘPIŃSKA, Barbara CZOPEK, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Jacek BANAŚ, [et al.], Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Michał MICHNA, Jan SOBOŃ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Lucyna RAJCHEL, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław KOTYZA, Marek CAPIK, Elżbieta HAŁAJ, [et al.], Antoni BARBACKI, [et al.], Jolanta AUGUSTYŃSKA ; wpółpraca: Monika SZCZYGIEŁ, Bartosz ZIELIŃSKI, Michał MARUTA, Joanna JASNOS, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2011. — 772 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-88927-21-8. — Tekst pol.-ang. — Na okł. dodatkowo: Formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża polskich Karpat Zachodnich = Flysch formations and miocene/mesozoic/palaeozoic basement of the Polish Western Carpathians. — Antoni Barbacki – dodatkowa afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
8. Baza danych oraz szczegółowy model geologiczny 3D dla podziemnego składowania CO2 w rejonie Bełchatowa na przykładzie struktury Budziszewic — Database and detailed 3D geological model for CO2 underground storage in the Bełchatów region, a case study of the Budziszewice structure / Jacek Chełmiński, Łukasz Nowacki, Bartosz PAPIERNIK, Maciej Tomaszczyk // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (1): Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation, s. 53–58. — Bibliogr. s. 58, Abstr.
9. Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland) / Anna SOWIŻDŻAŁ, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Marek HAJTO // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2013 vol. 57 no. 4, s. 729–743. — Bibliogr. s. 741-743. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/8803/pdf_1105
10. Gas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin : implications for a charge history of rotliegend deposits with natural gases / Dariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł KOSAKOWSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech GÓRECKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2013 vol. 83 no. 4, s. 353–383. — Bibliogr. s. 378–383, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/83_4_353_383.pdf
11. Geothermal potential of the eastern part of the Polish Carpathians in the light of computer modelling / B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI, M. HAJTO, W. GÓRECKI // W: EAGE Sustainable Earth Sciences 2013 [Dokument elektroniczny] : technologies for sustainable use of the deep sub-surface : 30 September – 4 October, 2013, Pau, France : proceedings / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : EAGE], 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-53-8. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5], P022. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Summ.
12. Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB / W. GÓRECKI, B. PAPIERNIK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, D. BOTOR, W. BURZEWSKI, G. MACHOWSKI // W: Vienna’11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors’ catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P298. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr.
13. Introduction, stratigraphic framework and mapping / Hans Doornenbal, Oscar Abbink, Ed Duin,Michiel Dusar, Peer Hoth, Marek Jesionowski, Graham Lott, Anders Mathiesen, Bartek PAPIERNIK, Tadeusz Peryt, Hans Veldekamp, Holger Wirth ; contributors: Bruce Napier, [et al.], Marek HAJTO, Rafał Kudrewicz, Grzegorz MACHOWSKI, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Petroleum geological atlas of the Southern Permian Basin Area / eds. Hans Doornenbal and Alan Stevenson. — Houten : EAGE Publications, cop. 2010 + CD-ROM. — ISBN: 978-90-73781-61-0. — S. 1–9. — Marek Hajto, Grzegorz Machowski, Anna Sowiżdżał – brak afiliacji (Afiliacja dla contributors ograniczona do nazwy kraju)
14. Kartowanie i modelowanie wgłębne do celów poszukiwań naftowych, podziemnego składowania dwutlenku węgla i geotermii w Polsce – rezultaty, narzędzia i potencjał — Subsurface mapping and modelling for petroleum prospecting, CCS and geothermics in Poland – results, tools and potential / Bartosz PAPIERNIK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 vol. 62 nr 12, s. 856–861. — Bibliogr. s. 860–861, Abstr.
15. Modele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS — [Geological and geophysical models of selected prospective areas for geothermal systems HDR and/or EGS] / K. Pieniądz, E. GÓRSKA-MRUK, [et al.], L. SMOLARSKI, [et al.], W. GÓRECKI, [et al.], B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI, B. CZOPEK, A. HAŁADUS, J. KANIA, A. SZCZEPAŃSKI, M STEFANIUK, [et al.] A. SOWIŻDŻAŁ // W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce / red. oprac. Adam Wójcicki, Anna Sowiżdżał, Wiesław Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków : Ministerstwo Środowiska, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7863-263-4. — S. 92–160. — Bibliogr. dla całości s. 235-243
16. Modele statyczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Grabownica — [Static models of the Grabownica oil and gas deposit] / PAPIERNIK Bartosz // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s.n.],
17. Modele statyczne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Grabownica — Static models of the Grabownica oil and gas field / Bartosz PAPIERNIK, Paweł Zwoliński, Barbara CZOPEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 1, s. 175–196. — Bibliogr. s. 193–195, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-01/Geologia_2011_1_08.pdf
18. Modelling of distribution and geometry of lithological complexes of the Ecca Group (the Karoo Supergroup) in SW Botswana / Marek WENDORFF, Lechosław RADWAŃSKI, Bartosz PAPIERNIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 1, s. 55–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.1/geol.2013.39.1.55.pdf
19. Modelowanie elementów geologicznego ryzyka składowania CO2 z wykorzystaniem programu Petrel na przykładzie analizy ryzyka strukturalnego antykliny Zaosia — Modelling constituents of geological risk of the Carbon Capture and Storage (CCS) using the example of Petrel-based structural uncertainty analysis of the Zaosie Anticline / Bartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (1): Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation, s. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr.. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/NW/Biuletyny_PIG/439_1/b439z1_papiernik.pdf
20. Model dynamiczny zatłaczania CO2 do dolnojurajskich formacji solankowych struktury Budziszewice-Zaosie — Dynamic model of carbon dioxide injection into saline formations of Budziszewice-Zaosie / Wojciech MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 367–371. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.
21. Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results / B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI, P. POPRAWA, M. MICHNA, G. ZĄBEK, W. GÓRECKI, J. NOSAL // W: Madrid 2015 [Dokument elektroniczny] : Earth science for energy and environment : 77th EAGE conference & exhibition : 1–4 June 2015, Madrid, Spain : proceedings / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], 2015. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-94-6282-147-7. — e-ISBN: 978-94-6282-146-0. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4–5], Summ.
22. Numerical simulations of enhanced gas recovery at the Załęcze gas field in Poland confirm high CO2 storage capacity and mechanical integrity / Łukasz KLIMKOWSKI, Stanisław NAGY, Bartosz PAPIERNIK, Bogdan Orlic, Thomas Kempka // Oil & Gas Science and Technology = Revue de l’Institut Français du Pétrole ; ISSN 1294-4475. — 2015 vol. 70 no. 4, s. 655-680. — Bibliogr. s. 679-680, Abstr., Rés.
23. Paleozoic Palaeobiogeography of the East European Platform in Poland / Jan GOLONKA, Jan BARMUTA, Anna WAŚKOWSKA, [et al.], Kaja PIETSCH, Bartosz PAPIERNIK, Szczepan J. PORĘBSKI, Maria BARMUTA, Justyna NOSAL, Monika KASPERSKA, Michał MICHNA, [et al.] // W: 16th Czech-Slovak-Polish palaeontological conference and 10th Polish micropalaeontological workshop : September 2015, Olomouc : abstracts book and excursion guide / ed. M. Bubík, A. Ciurej, M.A. Kaminski. — Kraków : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2015. — (Grzybowski Foundation Special Publication ; no. 21). — ISBN: 978-83-941956-0-1. — S. 36-37
24. Perspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce — [Perspectives of increasing the hydrocarbon resource base in terms of the development of petroleum mining in Poland] / Wojciech GÓRECKI, Michał STEFANIUK, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Paweł POPRAWA, Beata REICHER // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s.n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 11. — Bibliogr. s. 11. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
25. Petroleum generation and migration / Thomas Pletsch, Jörg Appel, Dariusz BOTOR, Chris Clayton, Ed Duin, Eckhard Faber, Wojciech GÓRECKI, Henk Kombrink, Paweł KOSAKOWSKI, Gion Kuper, Jolanta Kus, Rüdigier Lutz, Anders Mathiesen, Christian Ostertag-Henning, Bartek PAPIERNIK, Frank van Bergen // W: Petroleum geological atlas of the Southern Permian Basin Area / eds. Hans Doornenbal and Alan Stevenson. — Houten : EAGE Publications, cop. 2010 + CD-ROM. — ISBN: 978-90-73781-61-0. — S. 225–253
26. Quantitative description of the selected features of Silurian-Ordovician shale gas petroleum system in Poland / P. KOSAKOWSKI, B. PAPIERNIK, M. WRÓBEL, G. MACHOWSKI // W: Madrid 2015 [Dokument elektroniczny] : Earth science for energy and environment : 77th EAGE conference & exhibition : 1–4 June 2015, Madrid, Spain : proceedings / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], 2015. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-94-6282-147-7. — e-ISBN: 978-94-6282-146-0. — ISSN 2214-4609. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Summ.
27. Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych — The role of structural and parametric modelling in the process of selecting Enhanced Geothermal System location in sedimentary rocks / Anna SOWIŻDŻAŁ, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 vol. 62 nr 6, s.303–307. — Bibliogr. s. 307, Abstr.
28. Structural and parametric models of the Załęcze and Żuchlów gas field region, Fore-Sudetic Monocline, Poland – an example of a general static modeling workflow in mature petroleum areas for CCS, EGR or EOR purposes / Bartosz PAPIERNIK, Brigitte Doligez, Łukasz KLIMKOWSKI // Oil & Gas Science and Technology = Revue de l’Institut Français du Pétrole ; ISSN 1294-4475. — 2015 vol. 70 no. 4, s. 635-654. — Bibliogr. s. 653-654, Abstr., Rés.
29. The occurrence and characteristics of reservoir waters from the Silesian segment of the Rotliegend Basin (SW Poland) / Wojciech MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2014 vol. 84 no. 2, s. 167–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/84_2_167_180.pdf
30. The thermal history of the Carboniferous source rocks in the Moravian-Silesian Unit, Fore-Sudetic Monocline, Poland / D. BOTOR, B. PAPIERNIK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, G. MACHOWSKI, W. GÓRECKI // W: Copenhagen’12 [Dokument elektroniczny] :
responsibility securing natural resources : 74th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 : 4–7 June 2012, Copenhagen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. —[Copenhagen : s.n.], 2012. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-27-9. —S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 5, Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.
31. The use of multiscale 3D models for evaluation of the shale gas resources in the western part of the Baltic Basin / PAPIERNIK Bartosz, MACHOWSKI Grzegorz, POPRAWA Paweł, MICHNA Michał, ZĄBEK Gabriel, GÓRECKI Wojciech, NOSAL Justyna // W:Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s.n.],2015. — S. 53
32. The use of multi-scale 3D models for exploration and evaluation of the shale gas resources in central part of the Baltic Basin / Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Paweł POPRAWA, Wojciech GÓRECKI, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Justyna NOSAL // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18th – 19th May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s.n.], 2015. — S. 20–21
33. The use of numerical modeling for geothermal investments / Anna WACHOWICZ-PYZIK, LeszekPAJĄK, Bartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA // W: NHT 2015 : Numerical Heat Transfer 2015 – Eurotherm seminar no. 109 : 27-30 September, 2015, Warsaw, Poland : book of abstracts / ed. by: Andrzej J. Nowak, Jerzy Banaszek, Božidar Šarler ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology. — Gliwice–Warsaw : ITT, SUT, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-29-4. — S. 145-146. — Bibliogr. s. 146. — Toż na dołączonym dysku Flash. — S. 407–408
34. Uncertainty analysis for volumetric calculations with use of Petrel software / M. A. MICHNA, W. MACHOWSKI, B. PAPIERNIK // W: Vienna’11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors’ catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–3], SP43. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego
35. Upper Rotliegend reservoir and facies models of geomorphological and structural gas traps in Silesian Basin – south-west Poland / B. PAPIERNIK, H. Kiersnowski, G. MACHOWSKI, W. GÓRECKI // W: Copenhagen’12 [Dokument elektroniczny] : responsibility securing natural resources : 74th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 : 4–7 June 2012, Copenhagen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Copenhagen : s.n.], 2012. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-27-9. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.
36. Wpływ metodologii przetwarzania na wyniki statycznego modelowania 3D — [The effect of processing methodology of 3D static modeling] / Bartosz PAPIERNIK // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 213–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.
37. Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca — Preliminary results of 3D modeling of petrophysical parameters for tight gas prospecting in the Polish Rotliegend Basin / B. PAPIERNIK, W. GÓRECKI, A. PASTERNACKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2010 vol. 58 nr 4, s. 352–364. — Bibliogr. s. 362, 364, Abstr.
38. Wykorzystanie modeli 3D w różnej skali do ilościowej oceny potencjału zasobowego utworów ordowiku i najniższego syluru w zachodniej i centralnej części basenu bałtyckiego — Application of 3D models at various scales to quantitative assessment of the resource potential of Ordovician and lowest Silurian strata in the western and central parts of the Baltic Basin / Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Wojciech GÓRECKI, Wojciech MACHOWSKI, Justyna NOSAL // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konf.). — Opis częśc. wg okł.. — S. 751–754. — Bibliogr. s. 754, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Additional information:

Student ma do dyspozycji 3 terminy zaliczenia.