Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining and the Environment
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-205-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Postawa Adam (postawa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Sracek Ondrej (sracek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). GG2A_K01, GG2A_K03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. GG2A_K02, GG2A_K03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
Skills
M_U002 Potrafi prognozować zmiany środowiskowe z tytułu działalności górniczej oraz likwidacji odkrywkowych i podziemnych zakładów górniczych. Dla potrzeb prognozowania umie zastosować najnowocześniejsze narzędzia i techniki, w tym specjalistyczne oprogramowanie. GG2A_U12, GG2A_U18, GG2A_U16, GG2A_U19, GG2A_U17, GG2A_U10, GG2A_U14, GG2A_U15, GG2A_U11 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę warunków geologicznych i hydrogeologicznych złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce i na świecie. Rozumie potrzebę przeprowadzania badań geologicznych i hydrogeologicznych dla potrzeb dokumentowania złóż i obsługi istniejących kopalń. GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W07, GG2A_W05, GG2A_W06 Activity during classes,
Test,
Oral answer
M_W002 Rozumie wpływ działalności górniczej na środowisko wodne i zakłócenia równowagi hydrologicznej. Zna zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych, rozumie powstawanie drenażu zasobów wód podziemnych oraz osiadania powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą. GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W08, GG2A_W11 Activity during classes,
Test,
Diploma thesis,
Report
M_W003 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod prognozowania wpływu działaności górniczej na środowisko. Zna nowoczesne techniki przeciwdziałania lub minimalizacji niekorzystnych skutków działalności górniczej na środowisko. GG2A_W03, GG2A_W04, GG2A_W10, GG2A_W02, GG2A_W08, GG2A_W11 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu hydrogeologii oraz uaktualniania wiadomości z literatury naukowej, czasopism fachowych (krajowych i zagranicznych). + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Potrafi prognozować zmiany środowiskowe z tytułu działalności górniczej oraz likwidacji odkrywkowych i podziemnych zakładów górniczych. Dla potrzeb prognozowania umie zastosować najnowocześniejsze narzędzia i techniki, w tym specjalistyczne oprogramowanie. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólną charakterystykę warunków geologicznych i hydrogeologicznych złóż surowców mineralnych eksploatowanych w Polsce i na świecie. Rozumie potrzebę przeprowadzania badań geologicznych i hydrogeologicznych dla potrzeb dokumentowania złóż i obsługi istniejących kopalń. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie wpływ działalności górniczej na środowisko wodne i zakłócenia równowagi hydrologicznej. Zna zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych, rozumie powstawanie drenażu zasobów wód podziemnych oraz osiadania powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod prognozowania wpływu działaności górniczej na środowisko. Zna nowoczesne techniki przeciwdziałania lub minimalizacji niekorzystnych skutków działalności górniczej na środowisko. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1) Minerals and Mining. Geological Characteristics of Ores.
2) The Anatomy of a Mine. Exploration and Mine Design. Mining Methods.
3) Converting Minerals to Metals. Metallurgy and Other Techniques.
4) Natural Enviroment in a Mining Sites. Understanding the Host Environement. Baseline Analysis.
5) Environmental Management and Monitoring.
6) Identifying and Evaluating Potential Mining Impacts.
7) Dewatering Systems. Decreasing of the Water Resources.
8) Acid Rock Drainage and Acid Mine Drainage. Pollution of Water Resources.
9) Mine Waste Problems. Waste Rock Disposal and Tailing Disposal.
10) Mine Closure and Long-Term Enviromental Imapcts.
11) Environmental Monitoring and Remediaton of the Environment.
12) Rehabilitation of the Mining Sites.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena ze sprawozdania + ocena z kolokwium zaliczeniowego + obecności na wykładach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Spitz K., Trdinger J., 2009 – Mining and the Environment from Ore to Metal. Taylor and Francis.
Rogoż M., 2004 – Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej. Wyd. GIG.
Wilk Z. (red.) – Hydrogeologia i problemy wodne górnictwa polskich złóż kopalin. Wyd. AGH. Tom 1-3.
Wilk Z., Adamczyk A., Nałęcki T., 1990 – Wpływ działalności górnictwa na środowisko wodne w Polsce. Wyd. SGGW-AR.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kocourkova-Viskova E., Loun J., Sracek O., Houzar S., Filip J., 2015. Secondary arsenic minerals and arsenic mobility in a historical waste rock pile at Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic, Mineralogy and Petrology 109, 17-33.
Nejeschlebová1 L., Sracek O., Mihaljevič M., Ettler V., Kříbek B., Knésl I., Vaněk A., Penížek V., Dolníček Z., Mapani B., 2015. Geochemistry and potential environmental impact of the mine tailings at Rosh Pinah, southern Namibia, Journal of African Earth Sciences 105, 17-28.
Podolský V., Ettler V., Šebek O., Ježek J., Mihaljevič M., Kříbek B., Sracek O., Vaněk A., Penížek V., Majer V., Mapani B., Kamona F., Nyambe I., 2015. Mercury in soil profiles from metal mining and smelting areas in Namibia and Zambia: distribution and potential sources, Journal of Soils and Sediments 15, 648-658.
Kříbek B., Majer V., Knésl I., Nyambe I., Mihaljevič M., Ettler V., Sracek O., 2014. Concentrations of arsenic, copper, cobalt, lead and zinc in cassava (Manihot esculenta Crantz) growing on uncontaminated and contaminated soils of the Zambian Copperbelt Journal of African Earth Sciences 99, 2, 713-723.
Sracek O., Mihaljevič M., Kříbek B., Majer V., Filip J., Vaněk A., Penížek V., Ettler V., Mapani B ., 2014. Geochemistry of mine tailings and behavior of arsenic at Kombat, northeastern Namibia. Environmental Monitoring and Assessment 186, 8, 4891-4903.
Vaněk A., Ettler V., Skipalová K., Novotný J., Penížek V., Mihaljevič M., Sracek O., Drábek O., Tejnecký V., Mapani B., 2014. Environmental stability of the processing waste from sulfide mining districts of Namibia – A model rhizosphere solution approach, Journal of Geochemical Exploration 144, 421-426.
Bauerek A., Bebek M., Sracek O., Smieja-Król E., 2013. Chemical composition of surface runoff from flotation wastes of Zn–Pb ore formation of the Mississippi Valley-type, Olkusz, Southern Poland, Journal of Geochemical Exploration 132, 54-62.
Ondrejková I., Ženišová Z., Flaková R., Krčmář D., Sracek O., 2013. The distribution of antimony and arsenic in waters of the Dubrava abandoned mine site, Slovak Republic, Mine Water and the Environment 32, 3, 207-221.

Additional information:

None