Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mine of the Future
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-214-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się aby sprostać rozwojowi technicznemu w swojej specjalizacji GG2A_K03, GG2A_K02 Activity during classes,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić możliwosci wykorzystania nowoczesnych technologii w górnictwie. GG2A_U01, GG2A_U16, GG2A_U19 Activity during classes,
Project,
Test results
M_U002 Student potrafi zidentyfikować pozatechniczne aspekty rozwoju przemysłu górniczego GG2A_U01, GG2A_U13 Activity during classes,
Test results,
Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą mechanizacji i automatyzacji kopalń oraz zna możliwości i ograzniczenia w ich rozwoju. GG2A_W11, GG2A_W10 Activity during classes,
Project,
Test results
M_W002 Student ma więdzę dotyczącą pozatechnicznych aspektów rozwoju górnictwa podziemnego. GG2A_W07, GG2A_W08 Activity during classes,
Test results,
Project
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w górnictwie GG2A_W03, GG2A_W10 Activity during classes,
Test results,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się aby sprostać rozwojowi technicznemu w swojej specjalizacji + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić możliwosci wykorzystania nowoczesnych technologii w górnictwie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować pozatechniczne aspekty rozwoju przemysłu górniczego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą mechanizacji i automatyzacji kopalń oraz zna możliwości i ograzniczenia w ich rozwoju. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma więdzę dotyczącą pozatechnicznych aspektów rozwoju górnictwa podziemnego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w górnictwie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Brief view on automation changes in the underground mines
Different visions of the future mine
Mine automation plans around the world
Communication and monitoring in future mine
Zero access to production areas as a key challenge of the future mine
Safety and health in the future mining
Mine of the future as the attractive workplace
Social aspects of the future mining
Mining education. Its prospects and requirements in terms of the future mining
Economic aspects of mine preparation for the future requirements

Laboratory classes:

Describing the current state of automation in mines.
Evaluation of the possibility of automation of different stages of the coal and ore extraction.
Understanding the geological limitations that may affect the automation
Understanding the current state and potential development of monitoring and communication systems in mines.
Describing economic aspects related to mining automation
Learning the non-technical aspects of future mining

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 28 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in practical classes 14 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 40% kolokwium zaliczeniowe z materiału wykładów + 40% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych + 20% aktywność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu górnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

Sprawozdania z międzynarodowych projektów badawczych oraz konferencji dotyczących przyszłości kopalń podziemnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student może przystąpić do poprawkowego zaliczenia dwukrotnie, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć może zostać pozbawiony przez prowadzącego możliwości poprawkowego zaliczania.