Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of finances and insurances
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-307-HG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Hydrogeology and Engineering Geology
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Obrzut Marek (mobrzut@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. GG2A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń: analiza finansowa oraz metody statystyczne i umiejętność ich użycia. GG2A_U11 Test
M_U002 Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, które pozwalają na skuteczne zarzadzanie w zmiennym otoczeniu. GG2A_U11 Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce. GG2A_W09 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń: analiza finansowa oraz metody statystyczne i umiejętność ich użycia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń, które pozwalają na skuteczne zarzadzanie w zmiennym otoczeniu. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wartość pieniądza w czasie, stopy procentowe
 2. Przedsiębiorstwa i ich podział
 3. System finansowy Państwa oraz powiązania pomiędzy ogniwami systemu finansowego
 4. System finansowy przedsiębiorstwa
 5. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
 6. System podatkowy w Polsce
 7. Inwestycje a wartość przedsiębiorstwa
 8. System ubezpieczeń społecznych w Polsce
 9. Wprowadzenie do nauki o finansach
 10. Analiza finansowa
 11. System finansowy ubezpieczeń
 12. Renty i ich klasyfikacja
 13. Składki w ubezpieczeniach na życie

  Składki w ubezpieczeniach na życie
  - Konstrukcja tablic trwania życia
  - Zastosowanie liczb komutacyjnych do wyznaczania
  - jednorazowej składki netto i okresowej składki netto

 14. Ubezpieczenia gospodarcze
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładzie

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Jajuga K. „Elementy nauki o finansach” PWE 2007
Gajdzik B. „Finanse Przedsiębiorstwa dla inżynierów” Gliwice 2011
Dyduch A., Mendys K. „Podstawy finansów” Kraków 2007
Jarocka E. „Finanse” Warszawa 2005
Kowalczyk P., Poprawska E., Chmielowiec W. „Metody aktuarialne”
PWN W-wa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None