Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie elementów kamiennych (Auto Cad)
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-106-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Dyskutuje przyjęte rozwiązania projektowe GG2A_K03 Activity during classes
M_K002 Uzasadnia merytorycznie własne analizy zadania projektowego GG2A_K03 Activity during classes
M_K003 Kompletuje informacje dotyczące relacji pomiędzy procesem projektowym a kreacją przestrzeni społecznej GG2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Identyfikuje techniczne wymagania i zależności pomiędzy funkcją, formą i konstrukcją. GG2A_U13 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Prezentuje wybraną technologię montażu elementów kamiennych GG2A_U15 Presentation
M_U003 Projektuje indywidualne rozwiązanie montażu elementu kamiennego. GG2A_U16 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student definiuje wymagania techniczne w projektowaniu elementów kamiennych GG2A_W11 Engineering project,
Execution of laboratory classes
M_W002 Stosuje techniki informatyczne w procesie projektowym GG2A_W10 Engineering project,
Execution of laboratory classes
M_W003 Analizuje wymagania techniczne w procesie projektowania elementów kamiennych GG2A_W11 Execution of a project,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Dyskutuje przyjęte rozwiązania projektowe - - + - - - - - - - -
M_K002 Uzasadnia merytorycznie własne analizy zadania projektowego - - + - - - - - - - -
M_K003 Kompletuje informacje dotyczące relacji pomiędzy procesem projektowym a kreacją przestrzeni społecznej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Identyfikuje techniczne wymagania i zależności pomiędzy funkcją, formą i konstrukcją. - - + - - - - - - - -
M_U002 Prezentuje wybraną technologię montażu elementów kamiennych - - + - - - - - - - -
M_U003 Projektuje indywidualne rozwiązanie montażu elementu kamiennego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student definiuje wymagania techniczne w projektowaniu elementów kamiennych - - + - - - - - - - -
M_W002 Stosuje techniki informatyczne w procesie projektowym - - + - - - - - - - -
M_W003 Analizuje wymagania techniczne w procesie projektowania elementów kamiennych - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

1.Projekt elementu małej architektury.
Projekt studni kamiennej ogrodowej. Realizacja dokumentacji wykonawczej montażu elementów kamiennych w programie AutoCad.
2.Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana.
Pomiar w terenie. Rysunek istniejącego fragmentu obiektu budowlanego w programie AutoCAD.
3.Projekt montażu okładziny kamiennej poziomej.
Projekt techniczny montażu okładziny kamiennej poziomej- posadzka kamienna – realizowany na dokumentacji istniejącego obiektu budowlanego.
4.Projekt montażu okładziny kamiennej pionowej.
Projekt techniczny budowlany okładziny kamiennej pionowej w systemie montażu pośredniego na ścianie o konstrukcji żelbetowej.
5.Projekt montażu okładziny kamiennej detalu architektonicznego. Projekt montażu okładziny kamiennej – np. gzyms kordonowy w budynku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 86 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 75 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa:
-zaliczenie 4 projektów -(4 x waga 0.25)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

A. Czeżowski, Elementy kamienne i zasady ich montażu, Akademia Górniczo-Hutnicza, 1958
Polska Norma, Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej, PKN 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Projekty są realizowane na zajęciach w czasie ćwiczeń laboratoryjnych -zajęcia komputerowe. Obecność na zajęciach obowiązkowa. Usprawiedliwiona nieobecność – forma odrobienia zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym – odrobienie z inną grupą. Oddanie projektów w formie papierowej – wydruk. Nieobecność na zajęciach ponad 20% skutkuje brakiem zaliczenia.