Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki montażu elementów kamiennych
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-108-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Weryfikuje przyjęte rozwiązania techniczne w procesie projektowym. GG2A_K03, GG2A_K02 Participation in a discussion
M_K002 Prezentuje i uzasadnia znaczenie przyjętych rozwiązan technicznych. GG2A_K03 Participation in a discussion
M_K003 Formułuje wnioski z przeprowadzonych analiz technicznych. GG2A_K03, GG2A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Określa priotrytety techniczne w projektowaniu okładzin kamiennych. GG2A_W10, GG2A_W11 Test
M_U002 Komponuje formę architektoniczną okładziny kamiennej wynikającą ze struktury przestrzennej obiektu budowlanego. GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U13 Test
M_U003 Projektuje i dobiera rodzaj okładziny kamiennej oraz system montażu. GG2A_U03, GG2A_U15, GG2A_U01 Test
Knowledge
M_W001 Definiuje podstawowe pojęcia i metody montażu elementów kamiennych GG2A_W10, GG2A_W11 Test
M_W002 Wybiera optymale rozwiązanie techniczne w montażu elementów kamiennych GG2A_W10, GG2A_W11 Test
M_W003 Klasyfikuje netody montażu elementów kamiennych w kontekście schematu konstrukcyjnego obiektu budowlanego. GG2A_W10, GG2A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Weryfikuje przyjęte rozwiązania techniczne w procesie projektowym. + - - - - - - - - - -
M_K002 Prezentuje i uzasadnia znaczenie przyjętych rozwiązan technicznych. + - - - - - - - - - -
M_K003 Formułuje wnioski z przeprowadzonych analiz technicznych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Określa priotrytety techniczne w projektowaniu okładzin kamiennych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Komponuje formę architektoniczną okładziny kamiennej wynikającą ze struktury przestrzennej obiektu budowlanego. + - - - - - - - - - -
M_U003 Projektuje i dobiera rodzaj okładziny kamiennej oraz system montażu. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje podstawowe pojęcia i metody montażu elementów kamiennych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wybiera optymale rozwiązanie techniczne w montażu elementów kamiennych + - - - - - - - - - -
M_W003 Klasyfikuje netody montażu elementów kamiennych w kontekście schematu konstrukcyjnego obiektu budowlanego. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 • Pojęcia i definicje.
  Okładzina kamienna. Rodzaje okładzin kamiennych. Licowanie. Elementy kotwiące – klamry, kotwie, trzpienie, zalewka. Rodzaje, typy i odmiany osadzania elementów kamiennych.
 • Wymagania techniczne przy montażu elementów kamiennych.
  Rodzaj podłoża. Specyfikacja odchyleń elementów kamiennych. Klasyfikacja zapraw. Wpływ warunków atmosferycznych na montaż elementów kamiennych. Zasady przygotowania elementów kamiennych do montażu. Ocena prawidłowości wykonania okładziny kamiennej.
 • Metody montażu elementów kamiennych.
  Osadzanie na mokro i sucho. Okładzina ścian. Rodzaje i klasyfikacja płyt kamiennych. Definicja elementów kotwiących. Rodzaje elementów kotwiących. Zasady rozmieszczenia elementów kotwiących. Dylatacje. Metody łączenia elementów kamiennych. Charakterystyka konstrukcyjna cokołów i gzymsów kamiennych. Posadzki kamienne. Wpływ rozszerzalności termicznej na projektowanie okładzin poziomych zewnętrznych. Wymagania dotyczące spoinowania płyt kamiennych. Okładziny otworów w elewacji. Techniczne wymagania montażu okładzin wewnętrznych. Zasady projektowania schodów kamiennych. Zasady montażu elementów kamiennych na słupach i sufitach.
 • Okładziny kamienne budowli inżynierskich.
  Klasyfikacja okładzin kamiennych budowli inżynierskich. Zasady doboru kamienia. Wymagania techniczne przy projektowaniu okładzin kamiennych budowli inżynierskich.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa – średnia ważona – kolokwium pisemne-0.8 , obecność na wykładach – 0.2

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

A. Czeżowski, Elementy kamienne i zasady ich montażu, Akademia Górniczo-Hutnicza, 1958
Polska Norma, Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej, PKN 1997

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładach zalecana. Kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru. _W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na
zajęciach wykładowych( – student jest zobowiązany do lub wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami. Student ma dwa terminy kolokwium – 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy