Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-112-KA-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Rock Construction Materials
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Figarska-Warchoł Beata (figarska@agh.edu.pl)
dr inż. Magiera Janusz (magiera@geol.agh.edu.pl)
dr hab. Rembiś Marek (rembis@agh.edu.pl)
dr inż. Stańczak Grażyna (gstanczak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie i kreatywnie podejmować decyzje związane z prowadzoną działalnością badawczą GG2A_K01 Oral answer
M_K002 Student ma świadomość konieczności interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy geologami a specjalistami z innych dziedzin nauki GG2A_K03 Oral answer
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać opróbowanie złoża, przekroje i profile geologiczne, oszacować jakość kopaliny, prognozować zagrożenia naturalne eksploatacji GG2A_U03, GG2A_U07, GG2A_U16, GG2A_U19, GG2A_U04, GG2A_U15 Oral answer
M_U002 Student potrafi zidentyfikować materiał kamienny zastosowany w obiekcie, określić jego stan zachowania i sposób konserwacji GG2A_U03, GG2A_U01, GG2A_U07, GG2A_U13, GG2A_U19, GG2A_U09, GG2A_U15 Oral answer
M_U003 Student potrafi na podstawie norm dokonać charakterystyki właściwości kamienia naturalnego i kruszyw GG2A_U18, GG2A_U19, GG2A_U15 Oral answer
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań z zakresu geologii złóż surowców skalnych GG2A_W04, GG2A_W01, GG2A_W02, GG2A_W05, GG2A_W06 Oral answer
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości i metod eksploatacji złóż surowców skalnych oraz przeróbki kopaliny GG2A_W10, GG2A_W07, GG2A_W09 Oral answer
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości stosowania kamienia w budownictwie i drogownictwie oraz metod jego badania GG2A_W11 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi samodzielnie i kreatywnie podejmować decyzje związane z prowadzoną działalnością badawczą - - - - - - + - - - -
M_K002 Student ma świadomość konieczności interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy geologami a specjalistami z innych dziedzin nauki - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać opróbowanie złoża, przekroje i profile geologiczne, oszacować jakość kopaliny, prognozować zagrożenia naturalne eksploatacji - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować materiał kamienny zastosowany w obiekcie, określić jego stan zachowania i sposób konserwacji - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi na podstawie norm dokonać charakterystyki właściwości kamienia naturalnego i kruszyw - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę i znajomość metodyki rozwiązywania zadań z zakresu geologii złóż surowców skalnych - - - - - - + - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie możliwości i metod eksploatacji złóż surowców skalnych oraz przeróbki kopaliny - - - - - - + - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie możliwości stosowania kamienia w budownictwie i drogownictwie oraz metod jego badania - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Konsultacje z promotorem – ustalenie zakresu praktyki. Studia literaturowe. Zajęcia praktyczne – w zależności od tematu pracy dyplomowej: szczegółowe zapoznanie się z budową geologiczną złóż, opróbowanie złóż, ocena jakości kopaliny, konstrukcja przekrojów i profili geologicznych przez złoże, sposoby eksploatacji kopaliny i ocena jej wpływu na środowisko, metody przeróbki kopaliny. Identyfikacja kamienia zastosowanego w budowlach, ocena stanu jego zachowania i możliwości rewaloryzacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena promotora dokonana na podstawie przedstawionych przez dyplomanta materiałów podstawowych i ustnej prezentacji wyników badań terenowych

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None