Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geodethic basis og cartography and topography
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-104-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jura Janusz (jura@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jura Janusz (jura@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole wykonując wszystkie zadania. Potrafi kierować pracą zespołu wykonującego zadanie złożone GG2A_K01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi przygotować materiały z pomiaru zawierające informację przestrzenną, zdefiniować obiekty punktowe, liniowe i obszarowe GG2A_U03, GG2A_U02 Test,
Execution of a project
M_U002 Potrafi wykonać opracowanie w oparciu o różne sposoby pozyskania informacji kartograficznej zarówno ręcznie jak i z wykorzystaniem techniki komputerowej GG2A_U13, GG2A_U14 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii GG2A_W10, GG2A_W11 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole wykonując wszystkie zadania. Potrafi kierować pracą zespołu wykonującego zadanie złożone - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować materiały z pomiaru zawierające informację przestrzenną, zdefiniować obiekty punktowe, liniowe i obszarowe - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać opracowanie w oparciu o różne sposoby pozyskania informacji kartograficznej zarówno ręcznie jak i z wykorzystaniem techniki komputerowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie podstaw kartografii matematycznej i tematycznej oraz w zakresie podstaw topografii + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zagadnienia wstępne, układy wspólrzędnych

  Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu kartografii i topografii. Układy współrzędnych na płaszczyźnie, na powierzchni kuli i na powierzchni elipsoidy Pojęcie odwzorowania kartograficznego powierzchni elipsoidy obrotowej (3 godz.)

 2. Mapa, treść i forma

  Pojęcie mapy i jej klasyfikacja. Kartografia i jej działy. Barwa na mapie, znaki kartograficzne, napisy na mapach. Kartograficzne metody prezentacji. Elementy mapy topograficznej (osnowa matematyczna, treść mapy i elementy pozaramkowe). Redakcja i reprodukcja map (3 godz.)

 3. Generalizacja treści, mapa cyfrowa

  Generalizacja kartograficzna. Rozmieszczenie napisów na mapie, technologia przygotowania do druku map i ich powielanie. Kartografia elektroniczna. Mapa cyfrowa. Dane przestrzenne rastrowe i wektorowe (3 godz.)

 4. Mapa jako baza danych

  Baza danych ogólnogeograficznych . Numeryczna mapa zasadnicza. Baza danych topograficznych. Atlasy elektroniczne. Kartografia a Systemy Informacji Geograficznej. Oprogramowanie do tworzenia map cyfrowych (3 godz.)

 5. Odwzorowania i układy współrzędnych

  Typy odwzorowań stosowane w kartografii. Układy współrzędnych na płaszczyźnie. Stosowane oraz aktualnie obowiązujące w Polsce układy odniesienia: Układ UTM. Układ “1942”. Układ “1965”. Układ “GUGiK 1980”. Układ “1992”. Układ “2000”. Układy dla opracowań ogólno europejskich. Układy lokalne (3 godz.)

Project classes:
 1. Wprowadzenie do programów geodezyjnych

  Obliczanie i transformacje współrzędnych pomiędzy układami państwowymi i lokalnymi (6 godz.). Obsługa edytora graficznego (MicroStation) oraz programów geodezyjnych (C-Geo, Transpol, Geonet) na przykładach (6 godz.)

 2. Kartograficzne techniki klasyczne i cyfrowe

  Tworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie wyników pomiarów (5 godz.). Kalibracja map rastrowych i wektorowych (5 godz.)

 3. Praca na mapie

  Uzupełnianie map powierzchniowych i górniczych (6 godz.). Modelowanie powierzchni terenu, wyznaczanie przekrojów na mapie analogowej i cyfrowej (5 godz.)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 15 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie pozytywne projektów. Kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie przedmiotu Geodezja na pierwszym stopniu studiów

Recommended literature and teaching resources:

Czarnecki K. Geodezja współczesna w zarysie, Wyd. Wiedza i życie, Warszawa 1994.
Panasiuk J., Balcerzak J., Pokrowska U., Wybrane zagadnienia z podstaw teorii odwzorowań kartograficznych, Oficyna Wydawnicza P. Warszawskiej, Warszawa 1999
Saliszczew K.A. Kartografia ogólna, PWN Warszawa 1998.
Chrobak T. Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej. Wyd. AGH Kraków 2007. Makowski A. Systemy informacji topograficznej kraju. Oficyna Wydawnicza P. Warszawskiej, Warszawa 2005
Wprowadzenie do kartografii i topografii. Redakcja naukowa Pasłowski J. Wyd. Nowa Era, Wrocław, 2006.
GUGiK Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, Wydanie drugie zmienione, Warszawa 2001.
www.gugik.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None