Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Field practice of structural geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BGG-2-108-KG-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Geological Mapping
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Król Katarzyna (kkrol@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Felisiak Ireneusz (felisiak@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać pomiarów mezostruktur geologicznych i je zinterpretowac GG2A_U03, GG2A_U02, GG2A_U07 Test,
Report
M_U002 Student potrafii rozpoznac drobne struktury tektoniczne i je zinterpretować GG2A_U09, GG2A_U03 Report
M_U003 Na podstawie rozpoznanych struktur student potrafii przewidzieć ewentualne geozagrożenia GG2A_U13, GG2A_K02 Test,
Report
Knowledge
M_W001 Student rozumie zależność między rzeźbą terenu a budową geologiczną GG2A_W01, GG2A_W02 Test,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać pomiarów mezostruktur geologicznych i je zinterpretowac - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafii rozpoznac drobne struktury tektoniczne i je zinterpretować - - - - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie rozpoznanych struktur student potrafii przewidzieć ewentualne geozagrożenia - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie zależność między rzeźbą terenu a budową geologiczną - - - - - - - - - - -
Module content
Fieldwork classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in fieldworks 30 h
Preparation for classes 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa=ocena sprawozdania (70%) + ocena z kolokwium zaleczeniowego (30%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bardziński W., Ciesielczuk J., Lewandowski J., Małolepszy Z., 2008 – Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Labus M., Labus K. 2003 – Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politech. Śląskiej.
Koziar J., 1982 – Kompas geologiczny. Technika i analiza pomiarów. Wydawnictwo Uniwersytetu wrocławskiego

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None